De Boodschap
Kabinet van de President

Regering hoort pijnpunten FOLS aan

De regering heeft tijdens een vooroverleg in het kader van nationale dialoog op zondag 26 februari  bij het overleg met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS), de pijnpunten van deze organisatie aangehoord. De overkoepelende vakorganisatie gaf aan dat haar leden in een vrije val zijn geraakt, mede vanwege de verhogingen van de benzineprijs en andere maatregelen die kostenverhogend werken. Aan de regering is aangegeven dat de FOLS vorig jaar concrete voorstellen voor lotsverbetering van haar leden aan het Onderhandelingsorgaan van de overheid (OO) onder leiding van Maurits Hassankhan heeft gedaan.

Echter is er nimmer schot in de zaak gekomen en dit heeft ertoe geleid dat de FOLS in november een eendaagse actie heeft gevoerd. Aan de regering is gevraagd de voorstellen van de organisatie in heroverweging te nemen. Volgens secretaris Bernice Barron en Marissa Meye (voorzitter Mulo-directeurenberaad), die namens de FOLS aanwezig waren, kunnen de leden nog moeilijk in het gareel worden gehouden. Aan president Chandrikapersad Santokhi is voorgehouden dat de organisatie niet graag de hiërarchische weg verlaat, maar dat de belangen wel worden behartigd wanneer de leden zich tot de vicepresident wenden.

De FOLS-vertegenwoordigers vernamen graag van het staatshoofd of er reeds een nieuwe minister van onderwijs in beeld is. President Santokhi gaf allereerst aan dat er met de NPS is afgesproken dat onderwijsminister Marie Levens en Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) nog bleven aanzitten vanwege de begrotingsbehandeling, die vrijdag is afgerond. Intussen is de regering al begonnen met het identificeren van kandidaten. Zaterdag is er hierover overleg geweest met het clusterteam van ministers. President Santokhi zegt dat de regering gaat voor het beste profiel en de beste kandidaat op onderwijs. “Als we iemand daar zetten moet het een deskundige zijn en de persoon moet gedragen worden.”

President Santokhi, die de problemen binnen het onderwijsveld erkent, hield de FOLS-vertegenwoordigers voor welke maatregelen de regering heeft genomen om de samenleving nog meer tegemoet te komen. Hij is ook van mening dat het feit dat er meerdere vakbonden binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur opereren, geen barrière mag zijn dat er geen invulling wordt gegeven aan zaken van de FOLS. Het gaat in deze onder meer om kledingtoelage waarvoor ook de aandacht van het staatshoofd werd gevraagd. President Santokhi is voorstander van goed overleg en goede afstemming. Vanuit de FOLS is ook gevraagd om een presentatie over het ouderschapsverlof en aandacht voor perceelaanvragen welke de organisatie voor haar leden heeft gedaan. Het laatste zal volgens het staatshoofd maandag meegenomen worden in de regeringstop.