De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

Project gericht op COVID-19 baanverliezers succesvol afgerond

Het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft met de afsluiting van de vaktraining ‘Electro-Huisinstallatie’ het project ‘Om- en bijscholing van werkzoekenden die tijdens de COVID-19 pandemie hun baan hebben verloren’ afgerond. Het bedoeld project werd in het leven geroepen om personen die hun baan hadden kwijtgeraakt als gevolg van de sociale effecten van de COVID-19 pandemie in de periode 2020 – 2022, middels vaktrainingen in de gelegenheid te stellen terug te keren op de arbeidsmarkt om opnieuw werk te vinden. Nadat  verscheidene personen gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid, heeft de laatste groep van 9 personen haar certificaat op donderdag 11 april 2024 in ontvangst genomen. De trainingen in het kader van dit project werden verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO).

Bij deze gelegenheid werden de geslaagde cursisten toegesproken door onder andere minister Steven Mac Andrew, die in zijn speech een relatie maakte tussen baanverlies en de noodzaak tot het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hij is ervan bewust dat baanverlies een zeer uitdagende en stressvolle ervaring kan zijn in het leven van een persoon, maar tegelijkertijd ook een prikkel kan betekenen om nieuwe vaardigheden te leren die beter aansluiten bij beschikbare banen. Hij is daarom ingenomen met het feit dat de cursisten de aangeboden kans hebben benut om een vak te leren, ondanks zij intussen hun intrede hebben gemaakt in het werkproces. Hij spoorde ze aan om met de aangeleerde  vaardigheden nu aan de slag te gaan, waardoor zij ervaring kunnen opdoen die een doorslaggevende factor kan zijn in hun loopbaan. Hij riep de geslaagde cursisten op, om hun vaardigheden te diversifiëren, door andere vaktrainingen te volgen, waardoor ingespeeld kan worden op de steeds veranderde arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond, ziet hij graag dat de afdeling Directe Bemiddeling en de trainingsinstituten van het ministerie, de onderlinge afstemming met elkaar vergroten, waardoor werkzoekenden een betere aansluiting kunnen vinden op de arbeidsmarkt.

De onderdirecteur Arbeidsmarkt op het ministerie, Naomi Esajas-Friperson, die tevens voorzitter is van de Raad van Bestuur van de SAO en de directeur van de SAO, Joyce Lapar, kwamen ook aan het woord. Esajas-Friperson die het project trok, wees op het belang van arbeidsmarktkwalificaties, omdat die volgens haar personen zullen helpen om succesvol te zijn bij herintreding op de arbeidsmarkt en om hun loopbaanontwikkeling te bevorderen. Lapar was blij met een vrouw behoorde tot de groep van geslaagde cursisten in een vak dat door mannen wordt gedomineerd. Zij ziet graag meer vrouwen in mannelijke beroepen, want dit zal volgens haar diversiteit en gelijkheid bevorderen op zowel de arbeidsmarkt als de werkvloer. Ze wees de geslaagde cursisten erop dat zij zich nu mogen aandienen als assistent bij electro huisinstallatie, uiteraard onder toezicht van een erkende elektriciën. Alle sprekers hebben hun tevredenheid uitgesproken over de motivatie, inzet en het doorzettingsvermogen van de cursisten en riepen hen op om de opgedane kennis en vaardigheden te benutten in de praktijk.