De Boodschap
Kabinet van de PresidentVolksgezondheid

RGD-acties opgeschort

Het uitblijven van de betalingen van de overbruggingstoelage aan ambtenaren van de Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), hebben geleid tot acties. Volgens Rakesh Gajadhar Sukul directeur bij het ministerie van Volksgezondheid (VG), wordt gewerkt aan het inlopen van de achterstallige betalingen eind april 2024. Hij geeft te kennen dat de acties per 11 april 2024 zijn opgeschort.

De regering wil eind april wel zover zijn om de achterstallige betaling in te lopen van de overbruggingstoelagen naar het personeel toe. “Er is al berekend dat eind van deze maand de middelen vrijgemaakt worden, van februari, maart en april”, aldus de VG-directeur. Intussen zijn de RGD- acties opgeschort.

“Het feit dat de overbruggingstoelage over de maanden februari en maart niet heeft plaatsgevonden heeft te maken met de administratieve processen voor het vrijmaken van de middelen, meldt de VG-directeur. Hij meldt dat op 8 april 2024 een ontmoeting met de RGD-bond had plaatsgevonden waarbij knelpunten zijn besproken. Het ministerie van Financiën en Planning had gevraagd om alle processen die nodig zijn om de betaling te laten geschieden af te ronden. “De overbruggingstoelage is eigenlijk een toelage voor de ambtenaren. Omdat er andere zaken aanwezig zijn bij instellingen als de RGD, let Financiën op meerdere zaken, vandaar dat de uitbetaling niet zondermeer wordt gedaan zonder verduidelijking. We hebben de bond daarop ook gewezen” meldt Gajadhar Sukul.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met het ministerie van Financiën en Planning lobby werk verricht om alle administratieve processen in orde te maken, en af te ronden. De samenwerkingsronde tussen beide ministeries is nodig om de betalingen volgens de wet te doen geschieden.