De Boodschap
Kabinet van de President

PTC heeft onderhoud met president over convenant met LVV

Een delegatie van het Polytechnic College Suriname (PTC) heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Tijdens de bijeenkomst die op 21 februari 2024 heeft plaatsgevonden is gesproken over de bijdrage van de onderwijsinstelling aan de ontwikkeling van het land en het sluiten van een convenant met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV).

Het PTC bespreekt vanaf vorig jaar de samenwerking met verschillende ministeries en het bedrijfsleven om de ontwikkeling van Suriname te ondersteunen. “Als onderwijsinstituut weten we dat we studenten kunnen en willen afleveren en het bedrijfsleven wil gekwalificeerde medewerkers”, zegt Margerie Telgt, waarnemend directeur PTC. Ze is van mening dat de samenwerking nog goed op gang moet komen en dat er hiervoor beleid nodig is. De PTC is van plan op 23 februari 2024 namens het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur een convenant te sluiten met het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA). “We gaan een samenwerking aan dat niet vrijblijvend is maar dat we onszelf committeren aan een aantal ontwikkelingsdoelen. Er zijn kwaliteitsmanagers nodig in de agrarische sector als we praten over export”, aldus Telgt.

Het convenant wordt ondertekend volgens een driepootbenadering, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. Het bedrijfsleven identificeert en levert personen aan voor specifieke trainingen en opleidingen, waardoor er een wisselwerking ontstaat om het gekwalificeerde kader voor Suriname aan te vullen. President Santokhi verwelkomt dit initiatief en benadrukt de noodzaak van aandacht voor andere beleidsgebieden. Hij geeft aan dat het aansluit bij de beleidsinzichten en vraagt specifiek aandacht voor beleidsprioriteiten, waaronder het fiscale aspect.