De Boodschap
Kabinet van de President

Purcy Landveld van VVI: “Mensen weten niet eens wat een stopbord is”

“In Suriname focussen we meer op verkeersdoden, terwijl we niet letten op het aantal verkeersongevallen”, zo begon Purcy Landveld, Onderdirecteur Data-Educatie van het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI), zijn gesprek met de Communicatie Dienst Suriname over trends en statistieken met betrekking tot verkeersongevallen.

Landveld vertelt dat er in 2023 in Suriname 69 verkeersdoden waren, en maar liefst 3127 verkeersongevallen. “En dat is heel veel voor een klein land als Suriname, maar we focussen dus op de verkeersdoden, terwijl bij die verkeersongevallen, daar is het verschrikkelijk: mensen raken invalide, komen in een rolstoel terecht en kunnen nooit meer werken, gezinnen raken ontwricht. Daarom is het ook een  taak van ons om dat aantal te gaan minimaliseren.”

De cijfers van 2024 geven een nog gruwelijker beeld. “We hebben nu al veertien verkeersdoden, en we zitten pas in maart”, vervolgt Landveld. “Van die veertien zijn er tien bromfietsers, dus vandaar dat we zo spoedig mogelijk moeten gaan naar de bromfietscertificering, je zult dus een certificaat moeten hebben om een bromfiets te besturen.” Hij voegt eraan toe dat de  verzamelde data ertoe hebben geleid dat het ‘hot-item’ bromfietscertificaat zo spoedig mogelijk wordt aangepakt.

Gevraagd naar de factoren die tot het hoge aantal verkeersongevallen hebben geleid, noemt de onderdirecteur: roekeloos rijgedrag (specifiek inhaalgedrag) en gebrek aan verkeerskennis. “Laat me u dit meegeven, mensen nemen deel aan het verkeer maar weten niet eens wat een stopbord is. U gaat schrikken, maar gelooft u me: mensen gaan naar rijles, alleen om een rijbewijs in handen te hebben, en daarna weten ze niks meer van het verkeer. Dus nu kijken we naar maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen na drie, vier jaar een refresher course moeten doen.

Landveld geeft toe dat er ook het een en ander aan onze infrastructuur gedaan moet worden, en dat er daarvoor reeds samenwerkingen zijn aangegaan met het ministerie van Openbare Werken en met het Korps Politie Suriname.