De Boodschap
Kabinet van de President

PURP lanceert jongerencampagne op AdeKUS   

“Wij erven deze stad”. Zo luidt de naam van de jongerencampagne, die op zaterdag 18 juni door het Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP) is gelanceerd. Dit moment vond plaats in het IGSR-gebouw op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). De studenten werden hierbij geïnformeerd over het project ‘Recharging the Historic Town’, eveneens een PURP-initiatief. Bij deze gelegenheid was ook de onderdirecteur Cultuur Clifton Braam aanwezig. De studenten kregen naast informatie ook de gelegenheid voorstellen te doen voor de duurzame ontwikkeling van de binnenstad.

Studenten van de studierichtingen Geschiedenis, Milieuwetenschappen, Bestuurskunde en Infrastructuur van de AdeKUS en het Natin mochten deelnemen aan een informatiedag en workshop georganiseerd door PURP. Natasja Deul, Program Manager bij PURP, deelde mee dat dit onderdeel was van het tweedelige communicatieplan voor 2022, waarvan het eerste deel bestond uit het promoten van PURP en het tweede deel besteed wordt aan jongeren. “Het is de bedoeling dat jongeren meer begrip gaan tonen voor de waarde van de stad”, meldt Deul. Er is met de scholen contact gemaakt en met de docenten vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) een lesbrief opgesteld, die gedistribueerd werd aan de VOS-scholen. Dit als voorloper van de lancering op de AdeKUS.

Richtingcoördinator Infrastructuur, Sun Kishoen Misier, toonde zich onder de indruk van de ideeën van de studenten die naar voren kwamen tijdens de workshop. In groepen aan de hand van de verschillende studierichtingen werd er gebrainstormd over hoe de binnenstad effectief te upgraden zodat de stad aantrekkelijker wordt.

Het is de bedoeling zoveel mogelijk jongeren te informeren over PURP, alsook de betekenis van de binnenstad.  Natasja Deul voegde eraan toe dat de studenten ook de gelegenheid geboden wordt hun bijdrage te leveren aan het rehabilitatieprogramma PURP. “Dit kan met behulp van een afstudeerscriptie, in de vorm van een stage of door als vrijwilligers deel te nemen aan de activiteiten die ontplooid zullen worden”, aldus Deul.