De Boodschap
Kabinet van de President

Regering bekijkt noodzaak verscherping COVID-19 maatregelen

Op een heden gehouden regeringsraad is de huidige dreiging rondom COVID-19 ter sprake gekomen. Na verontrustende berichten vanuit het veld, is de overheid genoodzaakt maatregelen te treffen ter verdere bescherming van de samenleving. Op woensdag 29 december 2021 komen de desbetreffende actoren bij elkaar om zich te buigen over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen.

Het is gebleken dat vanuit diverse delen van de bevolking uitbundig wordt gefeest. Op tenminste één zo een feest is er sprake geweest van een zogeheten ¨mass spreading¨. Alhoewel ons ter ore is gekomen dat diverse plekken, op basis hiervan hun events hebben aangehouden, merken wij dat sommigen onverkort doorgaan. De regering waarschuwt dan ook wederom dat openbare feesten niet zijn toegestaan. De justitiële autoriteiten zullen niet schromen om op te treden tegen overtreders.

Op de bevolking wordt een beroep gedaan geen betalingen te verrichten voor dit soort events. Elk illegaal event is namelijk onderhevig aan sancties vanuit de desbetreffende instanties.