De Boodschap
Kabinet van de President

Regering focust zich op aanscherpen wetgevingskader mijnbouw

De regering zal zich in haar nieuwe regeerjaar voor wat het ontwikkelen van de mijnbouw betreft focussen op het aanscherpen van het wetgevingskader. Daarnaast zal zij zich inzetten voor de institutionele versterking van beleidsformulerende en monitoringsinstituten, ordening van de kleinschalige goudsector alsook de rehabilitatie van gemijnde gebieden van ALCOA. 

Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november 2021 in het parlement tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Hij gaf aan dat in het kader van transparantie in de extractieve industrie, het beleid gerichte aandacht zal besteden aan de “ultimate beneficial ownership” in de mijnbouwsector.

Er worden voor de olie- en gasindustrie verschillende initiatieven ontplooid. Een daarvan is het opzetten van een shorebase. Er is een expression of interest door de regering gepubliceerd. Hierop zijn diverse aanmeldingen ontvangen.

President Santokhi: “Uiteraard wordt er bijzondere aandacht besteed aan de toekomstige exploitatie van de offshore olievondsten en de financieringsmodaliteiten daarvan. Ook wordt speciale aandacht besteed aan de exploitatie van offshore gas, en in het verlengde daarvan, een regionale samenwerking met de buurlanden.”