De Boodschap
Kabinet van de President

Regering geeft inhoud aan Public Sector Reform programma

De structuren van de Public Sector Reform (PSR) zijn op woensdag 15 december 2021 geïnstalleerd. De PSR is verdeeld in een Beleidsmonitoringsgroep en een Interdepartementale Task Force. Van deze raad is president Chandrikapersad Santokhi de voorzitter en de ondervoorzitter, vicepresident Ronnie Brunswijk. Verder hebben nog een 6-tal ministers zitting in dit uitvoeringsorgaan.

De kern bij de uitvoering van het programma Public Sector Reform is te geraken tot een effectieve en efficiënte publieke sector, die in het ontwikkelingsproces van ons land een richtinggevende, begeleidende en faciliterende rol vervult. Dit is van belang voor het bevorderen van een gunstig investeringsklimaat en voor duurzame economische ontwikkeling van ons land. Een herdefiniëring van de rol en kernfuncties van de overheid, waarbij wordt gestreefd naar maximale efficiëntie (kostenbesparend) en effectiviteit (maatschappelijk effect sorterend), is hierbij van cruciaal belang.

De Beleidsmonitoringsgroep en Interdepartementale Task Force zullen het overheidsapparaat helemaal bestuderen om te komen tot een gezondere organisatie. “Er zal integraal gekeken worden hoe wij met het ambtenarenapparaat te werk kunnen gaan, zodat de mensen bijgeschoold of omgeschoold kunnen worden. Het gaat erom kosten te besparen, zodat er minder druk komt op de staatsbegroting”, zegt Wendy Jap- A -Joe, lid van de Interdepartementale Task Force PSR.  Zij geeft aan dat er een hele strakke deadline is gegeven. De president heeft het team een maand de tijd gegeven om met een voorstel te komen. Volgens haar is er een goede basis gezien het feit dat het team uit alle delen van de overheid is samengesteld. De taak is om een goed plan te kunnen presenteren aan de president. “Wij gaan een plan opstellen en voorstellen doen. Het ligt aan de onderraad als deze voorstellen worden geïmplementeerd”, aldus Jap- A –Joe.