De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Zanger Kenny B wil intensieve samenwerking met Directoraat Cultuur

Kenneth Bron meer bekend als Kenny B was op donderdag 16 december 2021 op bezoek bij het Directoraat Cultuur, waar hij is ontvangen door directeur Roseline Daan, onderdirecteur Clifton Braam en Irene Meulenhof (afdeling archeologie). Kenny B die voor korte tijd op bezoek is, informeerde directeur Daan in over het project waarvan hij de ambassadeur is. De stichting Wooko Makandie onder voorzitterschap van Thomas Polimé, organiseert in het Utrechts archief de expositie ‘Verborgen Koloniaal Erfgoed terug naar het volk’. “Dat zijn foto’s, films en artefacten vanaf 1952. Deze zullen naar Suriname worden gebracht en tentoongesteld worden.

Ook zal er te Diitabiki een museum worden opgezet nabij de residentie van Granman Bono Velantie. Na de expositie in de stad zal een deel van de delegatie zich begeven naar het museum aldaar”, zegt de zanger. Tijdens het gesprek is er breedvoerig gesproken over het cultuurbeleid; behoud van erfgoed, de diepere betekenis van cultuur en het belang en de economische waarde ervan.

De artiest heeft veel vragen gesteld en heeft tal van ideeën gepresenteerd. Hij zegt mee te willen werken aan de ontwikkeling en de bewustwording van cultuur in de ruimste zin des woords met een speciale focus op jongeren. Cultuurdirecteur Daan zegt dit zeer te waarderen en gaf aan dat wanneer de artiest volgend jaar terugkomt, er al concepten zullen zijn waaraan hij zijn bijdrage kan leveren.