De Boodschap
Kabinet van de President

Regering heeft meer financiële ademruimte

De regering heeft momenteel wat meer financiële ademruimte. Bezuinigen, prudent beleid en goed bestuur hebben als resultaat gehad dat de financiële huishouding in de afgelopen vijf maanden in balans is gebracht. “Met nu een klein beetje positief saldo”, zegt president Chandrikapersad Santokhi op zaterdag 12 december 2020 op een persconferentie tijdens zijn bezoek aan Nickerie. De regering is volgens hem hierdoor instaat verhogingen te geven op AOV, AKB, financiele bijstand en eveneens financiële tegemoetkomingen.

Het staatshoofd herinnerde eraan dat er een schuld van 4 miljard US dollar is overgenomen van de vorige regering. De grootste hiervan zijn de twee Oppenheimer-leningen van 550 miljoen US dollar en 125 miljoen US dollar (overname Afobaka-dam). Totaal moet er op jaarbasis 70 miljoen US dollar aan rente voor beide leningen betaald worden. De regering heeft daarom het Franse adviesbureau Lazard ingehuurd om met de schuldeisers te onderhandelen en binnen twee maanden is het gelukt een akkoord voor een stand still te bereiken: een periode van twee maanden waarbinnen de rente niet betaald hoeft te worden.

De regering heeft nu meer ruimte om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast kan zij door het strak financieel beleid dat gevoerd is ook de bonussen van november en december, namelijk SRD 300, uitbetalen. Wat zij nu ook in staat is te doen, is het voeren van een loonronde. De onderhandelingen hiervoor starten in januari. Intussen is er reeds een brief naar de Sociaal Economische Raad (SER) gestuurd voor advies over het niveau van de verhogingen, het effect op de economie en het koersenfront.

President Santokhi zegt dat de regering de financiële schulden op ordelijke wijze wil herschikken. Dat is ook hetgeen de internationale gemeenschap vraagt. De schuldeisers zijn akkoord gegaan met de herschikking omdat de regering vertrouwen uitstraalt. Daarnaast hebben de ratingsbureaus vanwege dit vertrouwen ook de kredietwaardigheid van Suriname opgekrikt. Het staatshoofd geeft de garantie dat deze status verder opgewaardeerd zal worden in de komende maanden.

Behalve dat er met internationale schuldeisers wordt onderhandeld, zit de regering ook om de tafel met lokale schuldeisers. Enkelen hebben zich reeds bereid getoond tot een schikking te komen. Als het op drie prioriteitsgebieden van de regering aankomt, te weten: financiële crisisbeheersing, COVID-19 en het armoedevraagstuk, dan zijn volgens het staatshoofd de lichtpunten voor wat betreft het eerste al te zien.