De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO zet gepensioneerden in de bloemetjes

Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft een speciale dag georganiseerd voor haar gepensioneerden. Dit heeft plaatsgevonden op 10 december in Shadien in het kader van het 40- jarig bestaan van de stichting in mei 2021, waarbij een reeks van activiteiten worden ontplooid. Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) en de waarnemend directeur van de stichting, Joyce Lapar, hebben in hun toespraak dankbaarheid getoond voor de geleverde bijdrage van de gepensioneerden.

De stichting houdt zich voornamelijk bezig met het her -en bijscholen van drop-outs en kleine ondernemers conform de behoeften op de arbeidsmarkt.

De waarnemend directeur, Joyce Lapar, heeft aangegeven dat een dag voor gepensioneerden voor het eerst is georganiseerd.  Er waren ook 3 gepensioneerden aanwezig die 36 dienstjaren achter de rug hebben, waarbij zij vanaf de oprichting werkzaam waren bij de SAO. Lapar heeft haar dankbaarheid getoond voor de geleverde bijdrage aan de stichting en heeft aangegeven dat deze speciale dag zeker niet de laatste zal zijn voor de gepensioneerden. Ook heeft zij de sponsoren bedankt die de dag mogelijk hebben gemaakt. De gepensioneerden hebben mogen genieten van lekker eten, muziek, spelletjes, leuke verhaaltjes en een goed gevulde tas, die vervaardigd is door 1 van de gepensioneerden van de SAO.

Minister Kuldipsingh stelt dat de doelgroep gepensioneerden zich vaak in de steek gelaten voelen. Daarom stelt zij het op prijs dat zij mogen genieten van een speciale dag. De bewindsvrouw heeft haar dank uitgebracht aan de gepensioneerden voor hun waardige bijdrage en hen gerust gesteld dat de stichting extra aandacht zal genieten van het ministerie om die naar grotere hoogtes te brengen. Momenteel wordt de stichting geëvalueerd teneinde na te gaan hoe deze zelfvoorzienend kan worden.