De Boodschap
Kabinet van de President

Regering kondigt hervormingen zorgsector aan

Net als in andere sectoren zal de regering in haar nieuwe regeerjaar ook in de zorgsector verschillende nieuwe hervormingen voorstellen. De zorgsector zal in zijn algemeenheid doorgelicht, geordend en geherstructureerd worden. Daarbij zal worden afgetapt van het open eind financieringssysteem. Deze aanpak kondigde president Chandrikapersad op donderdag 11 november 2021 aan tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement.

Het staatshoofd zei daarbij dat het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) binnen het ministerie van Volksgezondheid een directoraat zal worden, belast met de preventieve zorg. Ook de internationale en regionale samenwerking, ter verbetering van de gezondheidszorg, zal worden geïntensiveerd. De regering richt zich hierbij in het bijzonder op Nederland en de Verenigde Staten. Het uiteindelijk doel is om de gezondheidszorg te transformeren van curatieve naar preventieve zorg, met een sterke focus op “healthy lifestyle”.

Binnen het Sociaal Pakket waar het staatshoofd eerder in zijn betoog op inging, zal ook de Wet Nationale Basiszorgverzekering worden verbeterd, zodat de zorg effectiever en efficiënter kan worden aangeboden aan de samenleving.