De Boodschap
Kabinet van de President

Regering menens door IMF gestelde doelen te halen

Het is de regering menens te voldoen aan de doelen gesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De belangrijkste doelen zijn momenteel, het goedgekeurd krijgen van de begroting voor 15 februari en het doorvoeren van de belasting toegevoegde waarde (btw). In dit kader heeft president Chandrikapersad Santokhi op dinsdag 27 december 2022 een onderhoud gehad met het monitoringsteam voor het IMF-programma.

President Santokhi heeft bij dit onderhoud de nadruk gelegd op het voldoen aan de door het IMF gestelde voorwaarden voor de volgende tranche van financiële middelen. Hij wees erop dat de meeting voortvloeit uit een presentatie die de regering eerder heeft gehad van het IMF-team. Het staatshoofd bleef stilstaan bij het traject van twee en een halve maand naar de review van het IMF, namelijk medio maart. Binnen die periode zullen er effectieve en efficiënte acties ondernomen moeten worden. Zo zal de begroting uiterlijk 15 februari moeten zijn goedgekeurd, terwijl ook de Wet Belasting Toegevoegde Waarde zodanig moet zijn aangepast dat het goed implementeerbaar is. De review is belangrijk vanwege de Staff Level Agreement, die hiermee gepaard gaat.

Om de Surinaamse economie weer op spoor te krijgen is er een Herstelplan en Meerjaren Ontwikkelingsplan goedgekeurd. Als onderdeel daarvan is Suriname in 2021 een herstelprogramma met het IMF aangegaan. Gezien de drastische veranderingen op de internationale markt heeft Suriname voor heronderhandelingen gevraagd bij het IMF. De wereldwijde ontwikkelingen hebben zware gevolgen voor de Surinaamse economie. Het IMF stemde in met de heronderhandelingen, waardoor Suriname aan de vooravond staat van een evaluatie door de internationale financiële instelling. Daaruit volgt een goedkeuring voor de volgende tranche.

Het monitoringsteam bestaat voornamelijk uit deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning. Bij het onderhoud waren onder meer ook de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, Belastingdirecteur Ismael Kalaykhan en minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) aanwezig.