De Boodschap
Justitie & Politie

OM gaat voor een leefbaar en gezond milieu

Het Openbaar Ministerie (OM) zal in verband met de bestrijding van milieucriminaliteit maatregelen treffen tegen de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo-Noord.

 

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) is komen vast te staan dat er boven Paramaribo-Noord een hoge concentratie aan kwikdamp aanwezig is. Het blijkt ook dat vergunningen van de goudopkoop bedrijven aan geen enkele voorwaarden wat betreft het milieuaspect, zijn gebonden. Dit heeft geresulteerd dat we nu te maken hebben met de hoge concentratie kwikdamp boven Paramaribo-Noord. Slechts enkele bedrijven houden rekening met het milieuaspect en hebben de nodige voorzieningen getroffen.

 

De hoge kwikdamp kan uiteindelijk vergaande gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van de mens, waarbij nierfalen en ongezond geboren kinderen het gevolg van kunnen zijn.

Het OM zal de handen ineenslaan met alle actoren die kunnen meehelpen om deze vorm van milieucriminaliteit in te dammen.  Binnenkort zal er aan tafel gezeten worden met deze actoren.