De Boodschap
Kabinet van de President

Regering streeft naar structurele oplossingen rijstsector

De regering streeft naar structurele oplossingen voor problemen binnen de rijstsector. Zo stelt minister Albert Ramdin. De bewindsman is op donderdag 31 maart 2022 aan het hoofd van een ministeriële regeringsdelegatie naar het district Nickerie afgereisd om daar gesprekken te voeren met padieboeren en -verwerkers. De rijstsector is volgens de regeringsfunctionaris een belangrijke sector voor de Surinaamse samenleving. “Rijst is een belangrijk consumptiegoed in deze samenleving, maar ook belangrijk voor onze export.”

Het feit dat president Chandrikapersad Santokhi drie ministers heeft afgevaardigd om gesprekken te voeren, geeft volgens minister Ramdin dan ook de urgentie en het belang van de sector aan. Een platform dat als overlegorgaan zal dienen, moet zich gaan buigen over kwesties binnen de sector. Dit in aanloop naar de goedkeuring van de Wet Productschappen, die reeds is goedgekeurd door de Raad van Ministers (RvM) en de Staatsraad ook al is gepasseerd. Voor wat betreft deze wet moeten er nog wat consultaties gepleegd worden.

Minister Ramdin noemt rijst een belangrijk productschap en hoopt dat eenieder tevreden zal zijn wanneer de wet is goedgekeurd en afgekondigd. Hij benadrukt dat de regering niet slechts regulerend wil optreden, maar er moet ook een zekere mate van overleg zijn binnen de sector.

In Nickerie hebben partijen zich ook gebogen over de infrastructurele voorzieningen die noodzakelijk zijn om de sector goed te laten functioneren. “Het is belangrijk om te realiseren dat de sector groeipotentie heeft”, zegt minister Ramdin. Hij merkt op dat er momenteel minder dan 40.000 hectare aan areaal beplant is. “Dat kan alleen maar toenemen…en dat is precies wat we willen, want het zal de nodige exportopbrengsten opleveren en werkgelegenheid creëren.” De regeringsfunctionaris acht het belangrijk dat er structureel wordt gewerkt aan het oplossen van vraagstukken en inclusief onderzoek wordt gedaan. Verder is ook het managen van de waterschappen belangrijk.