De Boodschap
Kabinet van de President

Regering vast van plan zorgcontinuïteit te garanderen

Het is de regering menens de continuïteit van de medische dienstverlening te garanderen. De zorgcontinuïteit is namelijk een van de wezenlijke onderdelen van het Nationaal Herstelplan Gezondheidszorg. Om zich omstandig te laten informeren heeft de regering frequent overlegmomenten met hoofdactoren uit de sector. Tegen deze achtergrond is een delegatie van het Herstelplan, in de personen van programmadirecteur Marc Sprengers, volksgezondheidsminister Amar Ramadhin, adviseur Rakieb Khudabux en andere deskundigen van het Herstelplan, op dinsdag 22 november 2022 ontvangen door president Chandrikapersad Santokhi.

Het voornaamste agendapunt was volgens minister Ramadhin een update van het Herstelplan, waarvan de zorgcontinuiteit een zeer bijzonder onderdeel is. Het gaat hier voornamelijk om de wijze waarop het ministerie van Volksgezondheid aan de hand van het Herstelplan de acute problemen in de zorg zal oplossen. Daarnaast zal het departement ook de continuïteit van zowel de basale als acute zorg garant moeten stellen. Tijdens het onderhoud met het staatshoofd is een aantal vraagstukken de zorg rakende besproken, met name de basiszorgwetgeving en de voortgang van de basiszorg. Voor wat betreft het herstel van de zorg en de garantstelling van een aantal elementen binnen de zorg is afgesproken dat er op korte termijn projectdossiers zullen worden ingediend, voornamelijk ter garantstelling van de super specialistische zorg en de continuïteit daarvan.

Partijen hebben ook de inzet van de SRD 100 miljoen die in augustus beschikbaar is gesteld voor de gezondheidszorg besproken. Minister Ramadhin zegt dat de betalingen hieruit goed binnen te lopen. In ieder geval is van een aantal instellingen reeds facturen ontvangen, die betaald zullen worden door het ministerie van Financiën en Planning. Dit departement zal binnenkort samen met Volksgezondheid, de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en het Staatsziekenfonds (SZF) deel uitmaken van een ander overleg met de regering. “Dat vindt ook heel snel plaats”, zegt minister Ramadhin. Hij voegt eraan toe dat deze zaken allemaal besproken moeten worden. President Santokhi verwacht binnen niet al te lange termijn vanuit de delegatie een overzicht van de de acute zorgproblemen en voorstellen over de financiering c.q. voor het garanderen van de zorgcontinuïteit.