De Boodschap
Kabinet van de President

Regering werkt aan geordende en veilige leefomgeving

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de jaarrede aangegeven dat de Surinaamse regering vastbesloten is om de leef-, woon- en werkomgevingen in het land op een gestructureerde, planmatige en veilige manier in te richten. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu zal verschillende beleidskaders ontwikkelen om dit te realiseren. Het staatshoofd zegt dat door de ongecontroleerde bebouwing en verstoring van natuurlijke voorzieningen er problemen zijn ontstaan met betrekking tot afwatering en publieke overlast, zoals geluidshinder en verkeerscongestie. 

Recentelijk zijn de Nationale Biodiversiteit Strategie en Actieplan, evenals het Nationaal Bioveiligheid Actieplan geactualiseerd. Suriname behoort tot de voorlopers in de wereld die haar Nationaal Bioveiligheid Actieplan vernieuwt op basis van de nieuwe biodiversiteitsdoelen, aangenomen tijdens COP15. In 2024 zullen de beleidskaders omtrent waterkwaliteit, bioveiligheid, landbeheer, afvalverwerking, klimaatverandering, carbon credits en meer, vertaald worden naar concrete actieplannen om de leefbaarheid van onze ruimtelijke omgeving effectief te verbeteren. Volgens president Santokhi zullen de huidige ontwikkelingen Suriname in staat stellen om deel te nemen aan de groeiende carbon creditmarkt, waarmee de financiering van essentiële klimaatacties mogelijk wordt gemaakt. Deze kwestie staat hoog op de wereldagenda en vereist voortdurende innovatie en inzichten.