De Boodschap
Kabinet van de President

Regering wil kleine goudmijnbouw in formele sfeer brengen

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de jaarrede aangekondigd dat de regering gerichte inspanningen zal leveren om de kleine goudmijnbouw binnen de formele sfeer te brengen. Dit omvat onder andere de overgang van illegale mijnbouw naar legale, kwikvrije kleinschalige mijnbouwrecht houders. Deze transformatie zal leiden tot een gereguleerde, formele status waarbij ecologisch verantwoorde mijn- en verwerkingsactiviteiten worden afgedwongen en een fiscale bijdrage kan worden geheven uit deze activiteiten. De geplande activiteiten zullen worden uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2023.

Het gebruik van kwik en andere milieuverontreinigende stoffen bij de goudwinning zal verder worden afgebouwd in overeenstemming met het MINAMATA-verdrag. Het beleid blijft gericht op het geleidelijk uitbannen van het gebruik van kwik bij de goudwinning door passende maatregelen te nemen. In 2024 zal het “Global Opportunity’s for Long-term Development in Artisanal and Small Scale Mining Program” ook bijdragen aan de mijnbouwsector van Suriname. Dit project heeft als doel een reductie van 6 ton kwikuitstoot in onze samenleving te bewerkstelligen over een periode van vijf jaar.