De Boodschap
Kabinet van de President

President Santokhi wil woning en grond voor alle lagen samenleving

‘We leave no one behind’, ‘We laten niemand achter’. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn jaarrede op 29 september 2023. Hij doelde hierbij op personen die zonder steun van de overheid geen verandering kunnen brengen in hun woonsituatie. De regering heeft in dit kader de steun voor Sociale Woningbouw, renovatie, herstel en reparatie voor het dienstjaar 2023 verhoogd van SRD 30.000 naar SRD 54.000. Volgens de president zijn hiermee meer dan 150 gezinnen geholpen. Het Woningbouwproject Koela 2.0 is ook van start gegaan, waarbij 93 wooneenheden worden gebouwd, variërend van appartementen tot huur- en koopwoningen. 

De eerste sleutels worden naar verwachting later dit jaar overhandigd. Het Landelijk Woningbouwprogramma van de overheid is op 25 augustus 2023 officieel van start gegaan. Momenteel worden 1.300 kavels bouwrijp gemaakt op de locaties Reeberg, Merveille en Peprepin. Binnen dit programma worden burgers een voordelige financieringsfaciliteit geboden in de vorm van goedkope bouwleningen tegen een rente van 7%. “De regering heeft ook geluisterd naar de vraag van de sociale klasse en is ook drukdoende, om in het woningbouwprogramma, een model te ontwikkelen voor deze categorie. Dit model zal binnenkort worden geoperationaliseerd”, aldus de president.

Naast woningbouw heeft ook de uitgifte van gronden de afgelopen maanden veel aandacht gekregen. De regering heeft besloten fundamentele aanpassingen en controlemechanismen in te voeren bij de aanvraag, behandeling, veldinspectie en afhandeling van grondaanvragen. “Elke Surinamer heeft recht op een stuk grond, en hoeft zich geen zorgen maken, dat dit door omstandigheden zal worden afgepakt”, benadrukte het staatshoofd. Grondspeculatie zal in 2024 met urgente maatregelen worden aangepakt. Ook zullen voorlichtingscampagnes worden opgezet voor belanghebbenden.