De Boodschap
Kabinet van de President

Regering werkt aan duurzame toekomst voor houtsector

In het afgelopen jaar heeft Suriname 390.000 m3 hout geëxporteerd, resulterend in exportinkomsten van US$ 81,3 miljoen. President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de jaarrede op vrijdag 29 september 2023 enkele belangrijke ontwikkelingen binnen de Surinaamse houtsector meegedeeld. 

Allereerst is een proces gestart om concessiehouders die hun concessies niet optimaal benutten, actiever aan te sporen tot benutting. Daarnaast is het Sustainable Forest Information System Suriname, een belangrijk onderdeel van ons Nationale Bosmonitoringssysteem, verder geoptimaliseerd. Met de optimalisering kan de registratie en traceerbaarheid van gekapte houtblokken aanzienlijk verbeterd worden.

De president gaf verder aan dat er een meldkamer is geïnstalleerd om de controle vanuit het SBB-hoofdkantoor te versterken middels een camera livesysteem. Met name bij de boswachtersposten op Stolkersijver, Paranam, Libanonweg, Pikin Saron en Redi Doti zal een verbeterde controle plaatsvinden. Veiligheid in bosbouwoperaties heeft speciale aandacht gekregen van de regering. Dit middels trainingen gericht op verbetering bij vooral vellingen. Ter bevordering van duurzaam bosbeheer en om de inkomsten te verhogen, zijn de tarieven voor bosbouwheffingen aangepast. Dit zal volgens het staatshoofd leiden tot een toename van de inkomsten met maar liefst 170%. Een andere belangrijke mededeling van de president is dat de export van rondhout geleidelijk afgebouwd zal worden.