De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsleider Santokhi: “Wij blijven werken voor welzijn en welvaart van ons land en volk”

President Chandrikapersad Santokhi heeft in een Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale Assemblee, in verband met het werkbezoek van premier Mark Rutte benadrukt dat Suriname haar toewijding aan het partnerschap met Nederland bevestigt. “We hebben niet alleen formeel een goede band, maar ook de persoonlijke band, tussen ons als leiders staat model voor de vriendschap tussen onze landen. Lang leve de hechte vriendschap tussen Suriname en Nederland”, beklemtoont het Surinaamse staatshoofd op dinsdag 13 september 2022 in het hoogste college van Staat.

De Surinaamse regeringsleider heeft in zijn toespraak aangegeven dat de republiek op 25 november haar 47ste staatkundige onafhankelijkheid zal herdenken. De president heeft onder woorden gebracht dat Suriname een relatief jonge republiek is die onder uitdagende omstandigheden werkt aan de ontwikkeling. “Deze ontwikkeling is een lang en moeizaam proces dat ons ook door omstandigheden enorm op de proef stelt. Wij blijven werken voor het welzijn en de welvaart van ons land en volk”.

President Santokhi heeft opgemerkt dat de vele uitdagingen ook kansen bieden. De regeringsleider geeft aan dat de uitdagingen liggen op het gebied van onder andere gezamenlijke beheersing van het negatieve effect van de wereldcrisis, liberalisatie van personen en goederenverkeer, beheersing van de dreiging van klimaatsverandering, bedreigingen van grensoverschrijdende volksgezondheid en veiligheid. “Maar er zijn ook kansen. Die liggen op verschillende beleidsterreinen zoals gezamenlijke investeringen, de agrarische sector, toerisme, infrastructuur en het milieu”, aldus het staatshoofd in ’s lands vergaderzaal.