De Boodschap
Kabinet van de President

Regeringsraad maakt IMF-gerelateerde werkafspraken

De regeringsraad is samen met de parlementsleiding, de governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, deskundigen van het ministerie van Financiën en Planning en de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Suriname, bij elkaar gekomen om belangrijke werkafspraken te maken. Financiënminister Stanley Raghoebarsing heeft in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) aangegeven dat het werkprogramma betreffende de samenwerking met het IMF voor de komende drie maanden is besproken.

De bewindsman voegt eraan toe dat er drie presentaties zijn geweest tijdens de regeringsraadvergadering die vervolgens erin hebben geresulteerd dat er goede discussies zijn geweest tussen de diverse functionarissen. “Er zijn duidelijke afspraken gemaakt en er is meer onderlinge duidelijkheid. Werkafspraken, waarbij de president zegt dat die om de twee weken geëvalueerd moeten worden”, aldus de bewindsman op maandag 26 juni op het Kabinet van de President.

De financiënminister zegt dat de vergadering een uitstekende sfeer had, gelet op de bijdrage van de parlementsleiding aan het geheel. “De voorzitter van De Nationale Assemblee heeft ondersteuning toegezegd met betrekking tot het IMF-beleid. Hij heeft gevraagd om op tijd geïnformeerd te worden waar het hoogste college van Staat moet inkomen. Dit is te begrijpen, omdat het parlement een heel drukke agenda heeft”, onderstreept de bewindsman. Minister Raghoebarsing meent dat het nu tijd is van actie ondernemen. Volgens hem moeten er in de komende maanden een aantal wetten worden gemaakt of aangepast. Verder moet er vooruitgang geboekt worden in verbeteringen van bestuur. “De kwaliteit van bestuur is cruciaal. Er worden maatregelen getroffen om de aanbestedingsregels eerlijker en transparanter te maken.”

Er is ook van gedachten gewisseld over anti-money laundering. Effectief beleid op dit stuk kan helpen om het vertrouwen van investeerders en handelspartners in het land te vergroten, wat kan bijdragen aan economische groei en stabiliteit. “Op Financiën en bij de Centrale Bank is er een hele uitgebreide lijst van maatregelen, waarin in detail wordt aangegeven wat de voortgang is van het IMF-programma op dagelijkse basis.” Zo voegt minister Raghoebarsing eraan toe. De bewindsman accentueert dat geen enkele review van de monetaire instelling gemist mag worden. “We hebben nog vijf reviews te gaan en moeten allemaal halen. Dit wordt ook beoogd door de president, vicepresident, maar ook het gehele kabinet. Met de sfeer van vandaag en de duidelijke afspraken tussen regering, parlement en het IMF is dit zondermeer haalbaar”, merkt de regeringsfunctionaris op.