De Boodschap
Kabinet van de President

VERKLARING KABINET VAN DE PRESIDENT

Reeds geruime tijd circuleert er een bericht op social media, waarin geïnsinueerd wordt dat er een meeting zou zijn geweest met een buitenlandse partner, het Openbaar Ministerie en andere functionarissen van het Korps Politie Suriname en het Kabinet van de President.

Hierbij wil het Kabinet van de President aangeven dat:

1 – Er absoluut geen meeting is geweest op woensdag 21 juni 2023 of op een andere datum in het Marriott Hotel noch elders.

2 – De president niet bepaalt of intervenieert wie als focal point moet optreden in de relatie met internationale partners.

3 – De twee politie-inspecteurs die in het bericht ter sprake zijn gebracht – als zouden zij zich schuldig hebben gemaakt aan ontoelaatbare handelingen – intussen een klacht hebben ingediend. Het resultaat hiervan wordt afgewacht.

Op de gemeenschap wordt een dringend beroep gedaan om voor berichtgevingen omtrent het Kabinet de officiële kanalen van het Kabinet van de President te volgen.