De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Registratie van melkveehouders en monstername faeces verloopt gestaag

De registratie van melkveehouders, welke door het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) uitgevoerd wordt, verloopt gestaag. Het gebied Wanica A (Kwatta), waar de registratie van start ging, is op 17 juli 2023 reeds afgerond. De veeteeltvoorlichters zijn ingaande 7 augustus 2023 gestart in het gebied Wanica B (Houttuin) en het gebied Wanica C (Santo). In deze 2 gebieden zullen zij tot en met 31 augustus 2023 de melkveeboeren registreren en monsters van faeces van het melkvee afnemen. Alvorens de voorlichters van het ministerie een bezoek brengen aan de veeboeren, wordt er contact met ze opgenomen.

De registratie verloopt vlot. Veeteeltdeskundige, Reshma Ghogli zegt dat de boeren positief gestemd zijn en meewerken aan het onderzoek. “Indien zij de voorlichters niet kunnen ontvangen op hun bedrijf, vragen zij om de potjes waarin de faeces verzameld worden achter te laten en verzamelen de boeren het zelf”, aldus Ghogli. Hierna worden de potjes door de veeteeltvoorlichters opgehaald en van een etiket voorzien om vervolgens in het veterinair laboratorium geanalyseerd te worden op eventueel voorkomende parasieten.

Op de melkveebedrijven worden ook Global Positioning System (GPS) punten aangebracht, waarmee het directoraat Veeteelt een digitale kaart zal vervaardigen. Hierop zal af te lezen zijn waar de melkveebedrijven zich bevinden. Het invullen van een enquêteformulier verloopt ook vlot. Uit de registratie blijkt dat de meeste melkveehouders minder dan 10 dieren hebben. Deze houders zijn dan ook geen fulltime melkveehouders, maar doen het voor hobby of als bezigheid.