De Boodschap
Kabinet van de President

Resultaten boringen goede indicatie potentie Suriname als speler binnen Oil & Gas

Suriname is weer een stap dichterbij commerciële exploitatie. Eerder is president Chandrikapersad Santokhi op de hoogte gesteld van de resultaten van de boringen in de offshore gebieden bekend als ¨Blok 53¨en ¨Blok 58¨. Deze resultaten geven een indicatie van de potentie die Suriname heeft binnen Oil & Gas.

De presentatie vanuit ¨Blok 58¨ wijst op de complexiteit en dynamiek van deze branche. De resultaten toonden namelijk een waterhoudend reservoir in dit blok, terwijl de resultaten bij ¨Blok 53¨ een goede indicatie geven van de enorme potentie die Suriname heeft op het gebied van Oil & Gas. Er is aangegeven dat de boormachines ook op twee andere boringen zitten in ¨Blok 58¨. Aan de hand van deze boringen zal nog meer informatie voor de eerste offshore ontwikkeling verkregen worden. Intussen worden er ten aanzien van de eerste ontwikkelingen in de Offshore, intensieve besprekingen gevoerd tussen Staatsolie en de maatschappijen. Dit om te komen tot de zogeheten Final Investment Decision.

Terwijl gebieden in zee positieve vooruitzichten aantonen, worden ook aan land voorbereidingen getroffen om in te spelen op het toekomstbeeld waarbij olie en gas niet weg te denken zijn. Het heien van de eerste paal door DP World in Commewijne, de haven van de firma Kuldipsingh en de voorbereidingen in Nickerie van de N.V. Havenbeheer-Phoenix off shore welke reeds zijn goedgekeurd door de raad van Ministers laat zien dat dit gekozen pad afdoende vertrouwen draagt.

Het staatshoofd merkt op dat de resultaten, zoals die zijn gepresenteerd, ons met beide benen op de grond doen staan, terwijl de stip aan de horizon steeds meer vaste vormen aanneemt. De president geeft verder aan dat deze resultaten nog meer aangeven hoe cruciaal het is om het beleid rakende olie en gas met vereende krachten aan te pakken. De beleidsrichting is nog steeds om ervoor te zorgen dat de energiebronnen die we nu aan het identificeren zijn zodanig worden ingezet dat generaties na ons kunnen bouwen op het resultaat van de keuzes die wij nu maken. De voorgenomen transitie naar groene energie zal met de geprojecteerde inkomsten worden bewerkstelligd.

Als natie komen wij steeds dichterbij commerciële exploitatie. De president maakt dan ook van deze gelegenheid gebruik, de natie op te roepen de krachten te bundelen om de bijzondere potentie van onze natie tot volle wasdom te doen komen.

Kabinet van de President