De Boodschap
Kabinet van de President

Suriname steunt soevereiniteit en territoriale integriteit Oekraïne

“President Volodymyr Zelenskyy, ik kan u verzekeren van de steun van de Republiek Suriname, voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, binnen zijn internationaal erkende grenzen, met inbegrip van het Krim-schiereiland en de aangrenzende territoriale wateren.” Deze woorden sprak president Chandrikapersad Santokhi uit op dinsdag 23 augustus 2022 ter gelegenheid van de tweede online Summit for Heads of State and Government of the International Crimea Platform. Deze bijeenkomst is een internationaal coördinatiemechanisme die vorig jaar is geïnitieerd door Oekraïne en gericht op het agenderen van de kwestie van de Krim op de internationale agenda.

President Santokhi zegt dat de regering van de Republiek Suriname van mening is dat een welvarende wereld een vastberaden inzet vereist voor de handhaving van internationale principes en internationaal recht. In dit opzicht ondersteunt Suriname de leidende principes van het internationaal recht, zoals vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties. Suriname onderstreept in dit verband de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne. Het naleven van deze internationaal erkende legitieme en territoriale integriteitsprincipes is, aldus het Surinaamse staatshoofd, van enorm belang voor de veiligheid en het voortbestaan van alle staten, in het bijzonder kleine staten zoals Suriname.

President Santokhi: “Daarom is het passend om te onderstrepen dat de Republiek Suriname zich blijft inzetten voor democratie, sterke democratische instellingen, goed bestuur, soevereiniteit, territoriale integriteit, rechtsstaat, politieke mensenrechten en fundamentele vrijheden, evenals vrede en veiligheid.” Het staatshoofd herhaalde het belang van intensivering van de diplomatieke inspanningen, voor een vreedzame regeling door middel van dialoog en herbevestiging van respect voor het internationale systeem, en mondiale vrede en veiligheid. Deze zijn volgens president Santokhi onmisbaar voor het realiseren van duurzame groei en duurzame ontwikkeling.

Hij verzekerde de Oekraïense president van de steun van Suriname voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van het land. Verder wenste het Surinaamse staatshoofd het volk van Oekraïne sterkte en moed toe in deze uitdagende tijden. “Ik hoop oprecht dat door middel van dialoog langdurige vrede kan worden bereikt. Hierbij benadruk ik dat vrede in alle regio’s van fundamentele waarde is voor het handhaven van wereldwijde vrede”, besloot president Santokhi zijn bijdrage aan de summit.