De Boodschap
Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie

Rishma Kuldipsingh nieuwe minister EZOTI

Minister Rishma Kuldipsingh is vanaf 19 april 2022 de nieuwe bewindsvrouw op het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI). Het protocol van overdracht heeft op dinsdag 19 april 2022 plaatsgevonden op het ministerie tussen de voormalige minister Saskia Walden en minister Kuldipsingh. De laatstgenoemde heeft eerder de scepter gezwaaid op het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J).

De bewindsvrouw heeft kort aangegeven dat zij niet onbekend is met het ministerie, waar zij de komende periode verantwoordelijk voor is. Zij heeft voorheen ook als ambtenaar haar bijdrage geleverd aan het beleid van het voormalige ministerie van Handel en Industrie. Minister Kuldipsingh heeft ook aan de wieg gestaan van het KMO Fonds. Zij heeft directie, staf en personeel bemoedigd om zich te blijven inzetten en de uitdagingen aan te gaan om het ministerie van EZOTI samen als een team naar grotere hoogtes te tillen.

De bewindsvrouw benadrukte verder dat zij oor heeft voor het personeel en dat haar deur altijd openstaat voor communicatie. “De volledige ondersteuning en inzet van het ministerie is nodig om Suriname uit de diepe crisis te halen en dit land op te bouwen”, aldus minister Kuldipsingh. Zij toonde zich dankbaar voor de ontvangst op het ministerie en kijkt vol enthousiasme uit naar een vlotte en productieve samenwerking met directie, staf en personeel.