De Boodschap
Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking

River Council vergadering gehouden in Paramaribo

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) is op donderdag 28 juli 2022 de River Council vergadering gehouden. De Surinaamse delegatie werd geleid door ambassadeur Miriam Mac Intosh en aan het hoofd van de Franse delegatie stond de Sub-prefect van Saint-Laurent du Maroni, Christophe Lotigie.

De vergadering werd gehouden in overeenstemming met de voorwaarden van de ‘Joint Declaration on the Joint Management of the Maroni River and Lawa River en de gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied’ van 15 maart 2021. De laatste River Council vergadering werd gehouden in 2018. Na bijkans vier jaren kwamen beide partijen weer bijeen om belangrijke onderwerpen te bespreken die de ontwikkeling van het grensgebied zullen moeten bevorderen alsook de leefbaarheid van de lokale gemeenschappen.

De vergadering heeft in geherstructureerde vorm plaatsgevonden, waarbij er sprake is geweest van een afgeslankte en efficiëntere aanpak. De voorzitters van de werkgroepen zijn bijeengekomen om een gezamenlijke verklaring op te stellen langs drie prioriteitsgebieden, met name; het gezamenlijke beheer van de rivier, milieu en de veiligheid.

In het kader van het gezamenlijk beheer van de rivier werd, onder andere besproken; de ontwikkeling van grensoverschrijdende economische activiteiten zoals de regulering van het riviertransport op de Marowijnerivier. Hierbij wordt gedacht aan registratie van boten, rehabilitatie van de aanmeerfaciliteit en de veerboot helling te Albina.

Benadrukt werd dat een goede veerverbinding tussen Saint-Laurent du Maroni en Albina essentieel is voor personen- en goederenverkeer. In juni was reeds afgesproken dat de reparatie van de huidige aanmeerfaciliteit, die gefinancierd wordt door Suriname, binnen drie maanden zal worden opgeleverd. De nieuwe aanmeerfaciliteit voor de veerboot ‘de Malani, zal tegen het einde van 2023 worden opgeleverd. De twee partijen zijn van plan zo snel mogelijk bijeen te komen om overeenstemming te bereiken over de technische details van dit project en het officieel van start gaan met de uitvoering.

Bij prioriteitsgebied ‘Milieu’ kwamen verantwoorde mijnbouw, afvalbeheer en monitoring, afvalverwerking en preventie van overstromingen aan de orde. De aandachtspunten voor wat betreft prioriteitsgebied ‘Veiligheid’ waren onder andere grensoverschrijdende criminaliteit, samenwerking op het gebied van de burgerlijke staat en samenwerking op het gebied van veiligheid en bestrijding van illegale grensoverschrijdende activiteiten.

Naast het gezamenlijke beheer van de rivier, milieu en veiligheid werd het voorstel gedaan om een vierde prioriteitsgebied toe te voegen, om de samenwerking op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, sport en toerisme verder te verstevigen.

Tot slot gaven de twee coördinatoren aan verheugd te zijn over het succes van de bijeenkomst die de hervatting van het werk van de River Council, ten behoeve van de bevolking van het grensgebied van de Marowijnerivier verder vormgeeft.