De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS belegt krutu ter bespreking rouwdienst en begrafenis overledenen

In het perscentrum heeft er een ‘konmakandra’ plaatsgevonden tussen enerzijds de regering, vertegenwoordigd door minister Gracia Emanuël van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) en haar team, de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon en anderzijds het traditioneel gezag alsook de nabestaanden van de overledenen van de ramp bij de goudput in het Matawai gebied, beter bekend als Camp 21 pasi. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op maandag 27 november en had als doel vast te stellen op welke manier de overledenen het best de laatste eer te bewijzen. De nabestaanden hebben in dit verband zelf aangegeven wat hun verwachtingen zijn en hoe zij willen dat de singi neti en begrafenis van hun geliefden moeten geschieden.

Tijdens dit droevig moment bracht de minister haar welgemeende condoleances uit aan de nabestaanden. Zij stelde dat de regering haar best zal doen om dit proces zo goed mogelijk aan te pakken. “Vandaar dat wij hier staan om te horen hoe wij onze broeders die het leven hebben gelaten, de laatste eer kunnen bewijzen. We hopen dat na deze dag wij een overeenkomst met elkaar kunnen bereiken in hetgeen u van de overheid verlangt”, aldus de ROS-minister. Ook de dc betuigde zijn medeleven naar de nabestaanden toe. Hij gaf aan dat deze ramp heel Suriname getroffen heeft en hij sprak de hoop uit dat de nabestaanden kracht zullen vinden na dit groot verdriet. Ook riep hij eenieder op om de nodige hulp te zoeken in het verwerken van dit verdriet. In dit verband zei de directeur van de Medische Zending Suriname, Herman Jintie, dat er een speciaal programma beschikbaar is voor degene die hulp zoeken. De psychosociale begeleiding is vooral gericht op emotionele en praktische ondersteuning bij psychische en sociale problemen. Deze begeleiding wordt geboden aan eenieder die op welke wijze dan ook betrokken is, dus niet alleen de nabestaanden, maar ook degene die aanwezig waren ten tijde van de ramp.

Na de toespraken zijn leden van het traditioneel gezag samen met de nabestaanden in overleg gegaan. Deze groep heeft de volgende wenselijkheden gepresenteerd vanuit de zijde van de nabestaanden:

– Ondersteuning aan de nabestaanden met betrekking tot begrafeniskosten

– Vrijgeven van het stoffelijk overschot

– Dede oso houden vanaf de dag waarop de lijken zijn vrijgegeven

– Ondersteuning bij de dede oso in de vorm van een dede oso pakket

– De nabestaanden willen in de gelegenheid gesteld worden om hun rituelen uit te voeren.

– Gezamenlijke datum ten aanzien van de begrafenis

– De nabestaanden van Sela willen dezelfde ondersteuning als die van het Matawai gebied

– Gedenkplaat met de namen van de slachtoffers

– Het is de wens van de nabestaanden om in kelders te begraven

– De nabestaanden willen in de gelegenheid gesteld worden om zelf af te leggen

Deze voorstellen zijn gepresenteerd aan de minister. Zij zal verder verslag doen aan de president.