De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

NHL Stenden Hogeschool actief in Suriname

Een delegatie van NHL Stenden Hogeschool uit Nederland is momenteel in Suriname om samen met verschillende Surinaamse scholen voorbereidingen te treffen voor een minor project. Het gaat namelijk om een samenwerking met de scholen: Academie voor Hoger Kunst en Cultuur Onderwijs (AHKCO), het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en het Elsje Finck-Sanichar College (COVAB). NHL Stenden ondersteunt daarnaast ook de AHKCO bij het ontwikkelen van een master Social Work in Suriname. De delegatie heeft op 29 november 2023 een bezoek gebracht aan de AHKCO alwaar er ook een persconferentie werd belegd. Hierbij waren aanwezig: Adiep Autar, senior docent social work, Helianthe Wolfjager, adjunct Coördinator Pedagogiek, Jane Kolf – Bergraaf, directeur van AHKCO, Jantine Kuijpers, directeur Education NHL Stenden Hogeschool en Martine van der Meer, directeur Gezondheid en Welzijn NHL Stenden Hogeschool. 

De Nederlandse delegatie is vanaf vrijdag 24 november in Suriname met het doel om in samenwerking met de voornoemde scholen een minor te ontwikkelen. In de afgelopen twee dagen is hier heel hard aan gewerkt en inhoudelijk over gesproken. Directeur Jane Kolf – Bergraaf van AHKCO, gaf aan dat vorige directeuren hiervoor al de basis hebben gelegd en dat zij nu bezig zijn voort te borduren op datgene wat er al voorbereid was. Voorts gaf zij aan dat, internationalisering één van de belangrijkste pijlers is voor het opleidingsinstituut. Zij gelooft dat studenten ook verder moeten gaan dan dat wat ze hier ervaren. Het is volgens haar een geslaagd moment, omdat de Surinaamse scholen op hun eigen manier invulling hebben helpen geven aan dit traject. Kolf kijkt uit naar een heel leerrijke periode, waarbij alle deelnemende scholen van elkaar kunnen leren. “De naam die wij voor het project hebben bedacht- Go Makandra – geeft eigenlijk de richting aan waarin wij nu zijn. Dat ‘Makandra’ moet herkenbaar zijn. En dat kunnen wij echt met z’n allen bewerkstellingen”, aldus de directeur. Zij voegt eraan toe dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur achter de initiatieven staat.

Jantine Kuijpers, directeur Education NHL Stenden Hogeschool, zegt dat het voor hen ook een nieuwe ervaring is. Kuijpers geeft aan dat internationalisering voor de Hogeschool van eminent belang is. Ze deelt daarbij mee dat NHL Stenden reeds eerder actief is geweest in Suriname. “Wij hebben al heel lang een goede samenwerking met IOL, AHKCO en COVAB, maar voor dit project zien zij ook dat het belangrijk is om verpleegkundestudenten, social work studenten en studenten van de leraren opleiding samen te brengen”, stelt zij. Daarnaast vindt Kuijpers het belangrijk dat studenten uit Nederland niet alleen maar naar Suriname komen, maar ook echt samen leren en werken met de lokale studenten. Dit minor project zal een half jaar duren waarbij studenten vanuit de 3 instituten in Suriname samen met studenten van NHL Stenden gezamenlijk oplossingen zullen bedenken voor vraagstukken. “Het mooie is dat het minor project stopt na een half jaar, maar dat wat de studenten opleveren aan het eind van de minor ook weer het startpunt is van de volgende groep om daarmee verder te gaan”, aldus Kuijpers.