De Boodschap
Regionale Ontwikkeling & Sport

ROS en ACT-Suriname organiseren webinar inzake grondenrechten

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) organiseert in samenwerking met het Amazon Conservation Team Suriname een tweedaags webinar met als thema “Grondenrechten: Wat leren wij van de regio? Suriname op weg naar een sterke wetgeving.”
Thans heeft de presidentiële commissie als taak om de conceptwet Collectieve Rechten van Inheemsen en Tribale gemeenschappen te bestuderen en deze zo spoedig mogelijk in het parlement bespreekbaar te maken. Tegen die achtergrond is het doel van deze eerste sessie een uitwisseling van geleerde lessen in het proces van erkenning en uitoefening van territoriale rechten in de regio, om het proces van erkenning van deze rechten in Suriname te versterken.
Het webinar zal worden geopend door president Chandrikapersad Santokhi. Enkele sprekers van de regering zijn vicepresident Ronnie Brunswijk, ROS-minister Gracia Emanuel. De sluiting geschiedt door parlementsvoorzitter Marinus Bee. Gastsprekers uit Guyana, Colombia en Brazilië zullen hun ervaringen delen met betrekking tot de wetsontwikkeling in hun land en de impact die de stap voor de Inheemsen en andere groepen hebben betekend. De Surinaamse sprekers zullen met name het proces, het wetsontwerp en de vervolgstappen voor erkenning van de collectieve rechten bespreken.
Het sluitstuk wordt gepresenteerd door de voorzitter van de Grondenrechten commissie, Patricia Meulenhof, waarin een stappenplan wordt besproken. Een spreker uit de NGO-wereld, zal de potentie voor technische en financiële ondersteuning aan de regering en inheemse en tribale gemeenschappen presenteren. Duurzame ontwikkeling in onze bossen, rijk aan biodiversiteit, goederen en diensten, en zelfbesturende systemen door de lokale gemeenschappen zullen aan de orde komen, evenals condities voor het welzijnsniveau. Suriname heeft de kans om op basis van culturele en historische benaderingen tot (een) unieke model(len) te geraken.
Het evenement is op respectievelijk 14 en 15 juni 2021, van 12.00-14.00 uur Surinaamse tijd, waarbij voorregistratie vereist is via het Zoom Platform. Met deze aanpak zullen zeker niet alle groepen en belanghebbenden in deze fase bereikt worden. Het is verwachtbaar dat de voorzitter van de presidentiele commissie daarover informatie zal verstrekken.