De Boodschap
Landbouw, Veeteelt & Visserij

Ruim 800 aanvragen voor kleine en grote subsidies ter ondersteuning landbouwontwikkeling ingediend bij SAMAP

Op 4 juni 2021 opende het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), samen met vertegenwoordigers van de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), in de hoedanigheid van waarnemers, de Tender Boxes van de Second Call of Expressions of Interest van de Matching Grant Facility (MGF). In totaal werden 789 inzendingen van landbouwers, producentenorganisaties en landbouwbedrijven uit heel Suriname geregistreerd in deze call.
De tweede oproep tot het indienen van the Second Call of Expressions of Interest werd aangekondigd op 4 februari 2021. In de afgelopen drie maanden, hebben meer dan 1500 landbouwers, producentenorganisaties en landbouwbedrijven die geïnteresseerd zijn in apparatuur, machines en landbouwdiensten, deelgenomen aan SAMAP’s informatie- en trainingsworkshops in alle districten. In samenwerking met LVV, ROS en andere belanghebbenden uit de private sector, organiseerde het SAMAPteam gerichte workshops om aanvragers te begeleiden bij het opstellen van de aanvraagformulieren en projectvoorstellen voor de Small en de Large Grants.
In de meeste districten was de vraag naar de ondersteuning van SAMAP groot, vooral in het binnenland.
Geen enkel district is overgeslagen en de meerderheid van de landbouwers (95%) heeft een Small Grant
aangevraagd tot een maximumbedrag van USD 5000.

De Matching Grant Facility is een concurrerend fonds dat eenmalige investeringssteun biedt aan in aanmerking komende aanvragers en sterke projecten in de vorm van landbouw- en voedselverwerkingsapparatuur en geselecteerde diensten om de kwantiteit en de kwaliteit van de productie te verbeteren alsook de toegang tot afzetmarkten.
Gedurende een periode van zes tot acht weken zullen alle voor de MGF ingediende aanvragen grondig worden beoordeeld en geëvalueerd door een Onafhankelijk Technisch Evaluatie Panel. De meest solide voorstellen zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan de Project Steering Committee van SAMAP. Alle deelnemers krijgen eind augustus van dit jaar bericht over de resultaten.
SAMAP is een initiatief van de Regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en wordt uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie. Het belangrijkste doel is om de duurzame ontwikkeling van de landbouw te versterken, door middel van een meer concurrerende en veiligere productie die de markttoegang voor groenten, fruit, wortel- en knolgewassen en bosbijproducten zal vergroten.