De Boodschap
Kabinet van de President

Ruim honderd Nickerianen ontvangen grondpapieren

Op het districtscommissariaat in Nieuw Nickerie hebben ruim honderd bewoners van het westelijk gelegen district grondpapieren in ontvangst mogen nemen. Dit gebeurde op vrijdag 3 juni 2022, waarbij president Chandrikapersad Santokhi – die aan het hoofd van een delegatie op werkbezoek is in Nickerie – samen met districtscommissaris Senrita Gobardhan symbolisch de eerste grond- en toewijzingsbeschikkingen heeft overhandigd. Het staatshoofd heeft de burgers op het hart gedrukt om de aan hen toegewezen gronden tot ontwikkeling te brengen. Het is na bijkans zes maanden dat het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) weer invulling geeft aan grondaanvragen in Nickerie.

Tot de aanwezigen behoorden ook DNA-lid Harriet Ramdien en minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Districtscommissaris onderstreepte de opmerking van president Santokhi, namelijk dat de nieuwe grondeigenaren zullen moeten voldoen aan de eisen die in het natraject van de gronduitgifte worden gesteld. Zij zullen de verdere processen moeten doorlopen waaronder betalen van de notariskosten via het Managementinstituut (MI-GLIS). Volgens Sodhier Hanoeman, GBB-coördinator in Nickerie, zal de regering haar best blijven doen voor de bewoners van Nickerie en geheel Suriname. “Als u vertrouwen heeft in deze regering komt het zeker goed”, aldus de coördinator. Nickerie-parlementariër Ramdin gaf in haar toespraak aan dat het hebben van een eigen perceel een ieders recht is. Zij deed een beroep op de president om het GLIS-kantoor in Nickerie te heropenen.

Volgens president Santokhi ligt het in de bedoeling om de achterstanden in grondaanvragen in te lopen. “Wij hebben zes maanden terug hier in Nickerie beschikkingen uitgereikt en nu doen we dat weer. Het is de bedoeling dat het interval steeds kleiner wordt. Wij zullen proberen elke drie maanden de grondverzoeken af te handelen”, voegde het staatshoofd eraan toe. Hij benadrukte dat de ontwikkeling van Nickerie heel belangrijk is, omdat het rijstdistrict ondersteuning kan bieden bij de uitbreiding van de rijstsector in de overige districten. De regeringsleider acht het ook van belang dat eenieder een stuk grond krijgt.