De Boodschap
Kabinet van de President

Meldpunt Informatie Anoniem moet leiden tot algemene veiligheid

Voor mensen, door mensen en om mensen. Zo werd het Meldpunt Informatie Anoniem (MIA) omschreven tijdens de lancering op maandag 6 juni 2022. Via dit netwerk – een initiatief van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) – kan de Surinaamse samenleving anoniem informatie verschaffen over criminele activiteiten, misdaden of andere zaken die niet in de haak zijn. Het gaat er bij het meldpunt om dat anonimiteit in deze altijd centraal staat. De gemeenschap kan op deze manier een bijdrage leveren aan de veiligheid in de eigen omgeving en in Suriname als land.

Het platform kan bereikt worden via de website www.meldpunt.sr. Het ligt in de bedoeling dat de samenleving meldingen doet van elke foutieve handeling die wordt waargenomen. Het gaat in deze dan om brandstichtingen, ontvoeringen, diefstal, berovingen, het gebruik of de handel in verboden middelen zoals drugs en pesticiden. Verder kunnen ook meldingen worden gedaan van horecabedrijven die zich niet aan de hygiëneregels houden of ondernemingen die niet volgens vergunningsvoorwaarden werken. Al deze mogelijkheden werden tijdens de officiële launch op een creatieve manier door zogenoemde MIA-tolken belicht; zodanig dat de samenleving een beeld kreeg hoe en welke meldingen via het netwerk gedaan kunnen worden.

Zo werd duidelijk dat er ook melding gedaan kunnen worden van overwoekerde percelen, kwikgebruik, het lozen en/of dumpen van afval, chemische stoffen, illegale opslag van afvalstoffen, industrieel afval en illegale afgravingen. Daarnaast wordt middels MIA ook geprobeerd de sociale controle wederom op gang te brengen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen meldingen doen van handelingen die in de buurt, school of omgeving niet in de haak zijn. Als het nou gaat om pesten, het meenemen van steekwapens naar school of situaties waarbij kinderen het gevoel hebben dat hun veiligheid in gevaar is. Het kan voor wat het laatste betreft gaan om omstandigheden waarbij gebruik wordt gemaakt van hun foto’s of video’s of wanneer zich verdachte personen in hun omgeving bevinden.

“Voor mensen, door mensen en om mensen”, was dan ook een duidelijke omschrijving waarmee werd aangegeven dat het erom gaat de algemene veiligheid ter hand te nemen door middel van de anonieme bijdrage van de samenleving. Een anonieme melding wordt eerst getoetst, hetgeen betekent dat eerst wordt nagegaan of de informatie klopt. Het vooronderzoek kan maken dat er meer informatie duidelijk wordt. Als deze informatie samen met die van de anonieme melding voldoende is om over te gaan tot actie, dan zal de tip van MIA een reden zijn om een nieuw onderzoek te starten, maar ook om een oud onderzoek te heropenen. Het MIA-netwerk is zeven dagen per week 1×24 uur bereikbaar.