De Boodschap
Natuurlijke Hulpbronnen

EAS laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren over beheer Brokopondo waterkrachtcentrale

De afgelopen periode heeft Suriname te maken met extreem veel regenval en overstromingen in meerdere gebieden. De Energie Autoriteit Suriname (EAS) is belast met de ontwikkeling van de Elektriciteit Sector Planning (ESP) en is tevens belast met het uitvoeren van audits van elektriciteitsproducenten in Suriname zowel commercieel als operationeel.

Recente spui-operaties bij de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) Brokopondo waterkrachtcentrale hebben geleid tot overstromingen van delen van stroomafwaartse gemeenschappen en bedrijven langs de Surinamerivier. Dit resulteerde in publieke verontwaardiging en werd de roep voor een onafhankelijke beoordeling van de recente operatie van SPCS van het Brokopondo-reservoir groter. Op basis hiervan heeft de EAS besloten het ingenieursbureau Worley te benaderen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren omtrent de recente operaties van het Brokopondo-reservoir door SPCS.

EAS is de energieautoriteit van de Republiek Suriname. Als onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan, reguleert, controleert, informeert en adviseert de EAS in de energiesector. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn hierbij  belangrijke uitgangspunten. Het doel van dit onderzoek is om de resultaten te verkrijgen van een onafhankelijke beoordeling van het waterbeheer van het Brokopondo-reservoir door het SPCS  vóór en tijdens de overstroming van 2022.

EAS zal Worley de relevante gegevens verstrekken voor een adequaat en onafhankelijk onderzoek. Naast deze gegevens zal Worley met haar kennis over de Brokopondo-waterkrachtwerken een  beoordeling geven over zaken zoals operationele limieten, reservoirniveau trends en andere relevante onderwerpen. Worley, die in 2018 Jacobs’ Energy, Chemicals & Resources (ECR)-divisie overnam, is een Amerikaans  Australisch ingenieursbureau dat projectmanagement en adviesdiensten levert aan de energiesector en complexe procesindustrieën en heeft alle expertise in huis om dit onderzoek onafhankelijk en op een gedegen wijze uit te voeren. De opdracht zal worden uitgevoerd door Worley Engenheria Ltda, de Braziliaanse tak van Worley, die onder meer gespecialiseerd is in waterkracht.

De EAS zal dit onderzoeksproces coördineren om erop toe te zien dat de relevante  processen worden doorgelicht en er een kwalitatief onderzoek wordt uitgevoerd. Energiezekerheid en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor de EAS om ervoor te zorgen dat op economisch, sociaal, maatschappelijk, milieu en gezondheidsniveau, ons land betere processen inricht die op langere termijn bijdragen aan onze toekomstperspectieven voor groei en ontwikkeling.