De Boodschap
DefensieKabinet van de President

Samenleving staat centraal bij defensiebeleid

De samenleving staat centraal. Wij als defensieorganisatie zijn er om de samenleving te dienen. Dit heeft minister Krishnakoemarie Mathoera aangegeven tijdens een persconferentie op 29 februari op het hoofdkantoor van het ministerie van Defensie. “Wij willen de samenleving beschermen en de veiligheid opvoeren.” De bewindsvrouw merkt op dat het ministerie op schema ligt met het uitvoeren van het beleidsplan. Het beleidsplan is een strategisch document die richting moet geven aan te toekomst van de organisatie. “Wij hebben een sterk team dat hun schouders onder het werk zet. We proberen het team te motiveren en te behouden.”

De defensieminister is uitvoerig ingegaan op het personeelsbeleid van de organisatie. Ze maakte een terugblik naar 2020 toen ze de leiding overnam op het ministerie. De bewindsvrouw zegt dat er toen na uitgebreide inventarisatie direct is begonnen met een structurele reorganisatie. “In 2021 is het beleidsplan gepresenteerd en dat is het document dat steeds richtinggevend is voor ons. We hebben daarna een nieuwe legerleiding gehad en invulling gegeven aan nationale en internationale samenwerkingen,” aldus de minister.

De regeringsfunctionaris laat weten dat het departement constant betrokken is om ondersteuning te geven aan het sociaal beleid van de centrale overheid. Het project Gran Mati is volgens haar de aanzet geweest om diverse projecten uit te voeren vanuit het Nationaal Leger. Met Gran Mati zorgt het leger ervoor dat mensen voornamelijk in rurale gebieden een aanvulling krijgen op de reguliere gezondheidszorg. De operaties worden ondersteund door Nederland en de Verenigde Staten.

De bewindsvrouw merkt verder op dat er een enorme inhaalslag is gemaakt in de rechtspositie van militairen. “Wij hebben ontzettend veel geïnvesteerd in het personeel. We hebben 23 opleidingen gehad.” Ze somde chronologisch alles op wat het ministerie tot nu toe heeft gerealiseerd. Vanuit het leger is de focus behalve op veiligheidsmissies ook gericht geweest op gemeenschapsprojecten in stad en district. Minister Mathoera is ingenomen met de prestaties van eenieder die bijdraagt aan het efficiënt maken van de organisatie.