De Boodschap
DefensieKabinet van de President

Defensie gaat paraatheid leger vergroten

Minister Krishnakoemarie Mathoera geeft aan dat het cruciaal is om de paraatheid van het leger te vergroten. Dit is volgens haar nodig gezien nationale ontwikkelingen, maar ook wat er in de wereld gebeurt. “Spanningen nemen toe in de wereld. Er zijn oorlogen gaande. Dat betekent dat het leger terug moet naar haar core business. Als het erop aankomt moet het leger in staat zijn om de Surinaamse samenleving te beschermen”, aldus de bewindsvrouw tijdens een persconferentie op donderdag 29 februari.

De minister laat weten dat er veel geïnvesteerd zal worden in diverse aspecten en dat structuren in het leger ook vergroot zullen worden. Kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, merkt op dat paraatheid gebaseerd moet worden op de grondwettelijke taken van het leger. “We hebben de afgelopen jaren veel ondersteuning verleend. Het is een trend in de wereld dat legers teruggaan naar hun core business. Wij kunnen niet achterlopen op de feiten. De legeraanvoerder zegt dat het meer dan tijd is dat het leger overgaat naar de kerntaken en laat weten dat daarmee al gestart is. “Vorig jaar hebben we veel meer operaties gevoerd. Het overheidsgezag hebben we veel meer laten gelden.”

De bevelhebber geeft aan dat er dit jaar al een aanvang is gemaakt met paraatheidsoefeningen. “Ik ben heel blij dat de defensieleiding op een lijn is over wat moet gebeuren met de core business. Het is terug te zien in de begroting. De investeringen die gepleegd zullen worden zijn echt van belang voor het uitvoeren van onze kerntaken. Kolonel Kioe A Sen laat weten dat er enorm veel wordt geïnvesteerd in alle lagen van het legerpersoneel. “Een belangrijke mijlpaal is de implementatie van onze hoogste militaire opleiding, waarbij stafofficieren op het hoogste niveau zullen worden opgeleid. Hij laat verder doorschemeren dat er dit jaar 24 trainingen zullen worden georganiseerd in samenwerking met nationale en internationale partners.