De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO heeft nieuwe Raad van Bestuur

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft op vrijdag 3 maart de nieuwe Raad van Bestuur van de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) geïnstalleerd. De raad is onder voorzitterschap van de onderdirecteur Arbeidsmarkt/AWJ, Naomi Esajas-Friperson, aangesteld voor een periode van twee jaren. Bij deze gelegenheid heeft de bewindsman het bestuur veel kracht en wijsheid toegewenst om de SAO tot grotere hoogtes te brengen.

De minister ziet graag dat de stichting haar vleugels uitslaat naar alle districten toe, waardoor vooral jongeren en vrouwen in verafgelegen gebieden zodoende in de gelegenheid worden gesteld om in hun vertrouwde omgeving een vak te leren. Met de opgedane kennis en bijgebrachte competenties, is minister Mac Andrew ervan verzekerd dat deze groepen hun brood zullen weten te verdienen, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige. De minister benadrukte dat de SAO een belangrijk beleidsinstrument van het ministerie is, in zowel het streven naar werkgelegenheid voor de beroepsbevolking als het streven naar het sociaal en economisch weerbaar maken van kansarme en risicojongeren.

In de raad hebben verder zitting: Madhoeri Moenesar (Jeugdzaken/AWJ), Dimitri Lemmert (VSB), Ronald Hooghart (Bond SAO), Wartiem Moehamad-Kartosoewito(RAVAKSUR), Izaak Hill (ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en als notulist aan de Raad toegevoegd) Shoblinadebie Chotkan- Somai (Arbeidsmarkt/AWJ).