De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

SAO huldigt acht jubilarissen voor trouwe dienst

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft op vrijdag 31 maart 2023 acht (8) jubilarissen in het zonnetje gezet in verband met trouwe dienstjaren die variëren van 10 tot 30 dienstjaren. Als blijk van waardering en dankbaarheid, hebben zij een welverdiende gratificatie ontvangen en zijn toegesproken door zowel de directie als Raad van bestuur van de SAO.

De voorzitter van het bestuur, Naomi Esajas-Friperson, wees in haar spreekbeurt op de belangrijke bijdrage van het personeel aan de taakstelling van de SAO die als werkarm van het ministerie van AWJ alles in het werk stelt om gedegen vaktrainingen aan te bieden aan de samenleving, in het bijzonder jongeren. Zij heeft de jubilarissen bedankt voor hun inzet gedurende al de jaren dat zij hun krachten hebben gegeven aan de SAO. Mede dankzij deze groep van jubilarissen zit volgens haar de SAO in de lift naar verdere hoogtes. Zij kon in haar spreekbeurt de bijdrage van het personeel, waaronder de groep van jubilarissen, niet voldoende benadrukken in het streven van de SAO om steeds meer kader op te leiden voor de Surinaamse arbeidsmarkt.

De directeur van de SAO, Joyce Lapar, zei in haar spreekbeurt dat zij zich van bewust is van de bijdrage en inzet van het personeel dat zijn schouders met onvermoeide ijver onder het vele werk van de organisatie zet. De noeste vlijt van het personeel vertaalt zich volgens haar in de gedegen beroepsgerichte vakopleidingen die de cursisten genieten in hun streven naar zelfredzaamheid. Lapar liet blijken trots te zijn op de inzet van het personeel, in het bijzonder de groep van de jubilarissen. Het personeel is volgens haar ongetwijfeld de motor achter alle goede resultaten die de stichting tot dusver heeft bereikt. “Het moet zo blijven”, daarom heeft ze deze gelegenheid te baat genomen om een beroep te doen op het personeel om de groepscohesie te behouden ten gunste van grotere voordelen en successen voor niet alleen de SAO, maar ook voor het personeel dat zeker profijt hieruit kan trekken. Tegen deze achtergrond haalde ze de prestatie aan van twee lasdocenten die onlangs hun diploma voor ‘Lassen niveau 3 en 4’ hebben behaald, waardoor zij nu bevoegd zijn om ook internationale lastrainingen te verzorgen voor de SAO. Lapar benaderde zelfs de inzet en werklust van het personeel filosofisch, door te stellen dat wijsheid het doel van ware ambitie is, doelend op het streven van het personeel om carrière te maken wat ook de stichting en de cursisten ten goede kan komen.

De overige sprekers van de directie en van de vakbond zijn in hun toespraak ingegaan op de loopbaan van de jubilarissen en hebben elk hun hartgrondige dank uitgebracht aan hen voor hun persoonlijke bijdrage aan de SAO. De jubilarissen zijn: Joyce Haijnes (Hoofd Cursisten Administratie en Begeleiding); Brayen Sweedo, Instructeur Software op de Computer afdeling (30 dienstjaren); Else Setropawiro, Hoofd Archief en Documentatie, (25 dienstjaren), Elaine Soemanta, Directie secretaresse (25 dienstjaren); Pamela Waddell, administratieve kracht op VOC 3 (25 dienstjaren); Milton Spier, Instructeur Koeltechniek (20 dienstjaren); Pearl Cruden, hoofd Interne Controle (15 dienstjaren); Chitrawatie Ramsoekh, medewerker afdeling Repro (10 dienstjaren).