De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken

 SAO in proces om te komen tot het lasinstituut van Suriname

De Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), is als werkarm van het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), al geruime tijd bezig haar lasafdeling te versterken. Het doel van deze ontwikkeling is om de kwaliteit te waarborgen en te komen tot internationaal erkende certificaten en diploma’s. De versterking betreft een facelift van de lasafdeling en de verfraaiing van de omgeving daaromheen, alsook institutionele versterking. In dit kader heeft de SAO in samenwerking met haar partner OBU/Welding Inspection Services, de lasinstructeurs van de SAO laten opleiden tot lassen niveau 3 en 4, conform de standaarden van het Nationaal Instituut voor Lastechnieken (NIL). In dezelfde samenwerking is in april 2023 een projectvoorstel ingediend bij de Staatsolie NV met als ontwikkelingsdoel armoedebestrijding door middel van capaciteitsversterking. Voor dit project, dat uit 3 fasen bestaat wordt het startsein van de 1e fase in oktober 2023 gegeven.

Het project is geschreven door Joyce Lapar, directeur SAO en John Burleson, directeur OBU/ Welding Inspection Services. Na verschillende overlegmomenten is fase 1 van het projectvoorstel goedgekeurd. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de SAO en Stichting Staatolie Foundation For Community Development  heeft op 8 augustus 2023 digitaal plaatsgevonden. Daarvoor is een bedrag groot US$ 26.919 beschikbaargesteld om de kosten te dekken voor lastrainingen aan 2 groepen van 8 kansarme Surinaamse jongeren, inclusief beschuttingsmiddelen, lesmaterialen en handgesreedschappen. Het uiteindelijk doel van het project is dat de SAO internationaal gecertificeerde en opgeleide lassers zal afleveren. Tevens zal SAO faciliterend optreden voor de lassector in Suriname.

Ondertussen gaat de directie van SAO verder met het voeren van gesprekken met andere stakeholders in de sector, om de overige fasen van het projectvoorstel goedgekeurd te krijgen. Dit doet zij met ondersteuning van de Staatsolie NV. Intussen zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van Chevron, de directeur van CC group en de Staatsolie NV. Er is onder andere gesproken over het structureren van de lastrainingen en opleidingen voor de hele sector, het trainen van het personeel van contractors en het verkrijgen van verdere donaties voor de SAO.  Eveneens is gesproken over de verschillende reikwijdte van de trainingen en opleidingen. Met deze ontwikkeling zal de SAO in de naaste toekomst haar trainings- en opleidingsmogelijkheden verbreden. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er tot 2028 behoefte is aan ongeveer 80.000 werkers in de Oil & Gassector. Zie daar de ontwikkelingskansen en werkgelegenheid voor Surinamers binnen de Oil & Gassector. Het creëren en het meehelpen invullen van de werkgelegenheid binnen deze sector zal een bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in Suriname.

Joyce Lapar, heeft aangegeven dat de SAO zelf het traject heeft ingezet om te komen tot internationaal gecertificeerde en gediplomeerde lastrainingen en lasopleidingen. Eerder heeft de SAO haar lasinstructeurs laten upgraden door het internationaal erkend Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL), dat zich onder andere toelegt op Handvaardigheidsopleidingen (HVO). De facelift van de afdeling en de verfraaiing van de omgeving worden betaald uit eigen middelen. De SAO zal alles in het werk stellen om te beschikken over voldoende en noodzakelijk equipment. Ook zal er een safety survey gedaan worden om veilig werken te garanderen. Het streven is dat SAO als staatsbedrijf het lasinstituut van Suriname moet worden.