De Boodschap
Arbeid, Werkgelegenheid en JeugdzakenKabinet van de President

SAO start wederom opleiding assistent verpleeghulp

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) start tentatief op 28 november met de training Assistent Verpleeghulp. De SAO biedt vaktrainingen aan verschillende doelgroepen, te weten vroege schoolverlaters, personen die een vak willen leren of zich willen laten bij-, om- en herscholen. Verder kunnen zowel werkenden als werklozen bij de stichting terecht alsook personen die aan gemeenschapsontwikkeling willen doen.

 “De training assistent verpleeghulp is geen nieuwe training. Het is lang niet aangeboden”, zegt directeur Joyce Lapar. De kosten voor de training, die twaalf maanden duurt, zijn vrij hoog. Het gaat om een bedrag van SRD 700 per maand. Om geïnteresseerden tegemoet te komen, is er een project ingediend bij het Bureau Gemeenschapsprojecten dat ressorteert onder het ministerie van Financiën en Planning. Dit project is intussen goedgekeurd met dien verstande dat een cursist voor de hele training slechts SRD 750 hoeft te betalen. Voor zij die het bedrag niet in een keer kunnen betalen heeft de SAO een betalingsregeling bedacht.

De training is volgens de SAO-directeur hiermee haast kosteloos. “Vermeldenswaard is dat de training nu haast kosteloos wordt gegeven”, aldus directeur Lapar, die in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS) geïnteresseerden oproept, zich hiervoor te registreren. “Cursisten, houdt het niet bij vragen stellen op FB, maar kom daadwerkelijk registreren en betalen zodat je niet buiten de boot valt”, luidt de oproep. De functionaris vraagt dat dit zo snel mogelijk gebeurt, omdat het aantal plekken beperkt is.

De vereisten voor deelname zijn dat de cursist minimaal 16 jaar oud moet zijn en in het bezit van een diploma van de nijverheidsschool (richting verzorging) of de 3e klas LBO dan wel 2e klas mulo moet hebben bezocht. Het ministerie van Volksgezondheid is belast met het afnemen van de examens. Voor meer informatie en registratie kan men terecht bij de afdeling CAB van de SAO aan de Difoestraat te Geyersvlijt.