De Boodschap
Kabinet van de President

Situatie op koersenfront heeft aandacht regering

De situatie op het koersenfront heeft de aandacht van de regering. Zo liet minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning op donderdag 26 mei 2022 doorschemeren in de Nationale Assemblee (DNA). Tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nieuwe regels voor het Centrale Bankwezen, erkende de bewindsman dat de koers ietwat is gestegen. Hierover heeft de minister vanavond overleg met de Centrale Bank van Suriname. Nagegaan wordt welke maatregelen genomen moeten worden om de koers te beheersen.

Minister Achaibersing reageerde op opmerkingen van het parlement inzake de koersfluctuatie. Hij nam onjuistheden weg als zou er gemanipuleerd worden door de douanekoers vanuit contante dollars vast te stellen. De bewindsman voelde zich geroepen te reageren omdat volgens hem deze beweringen een eigen leven kunnen gaan leiden. Hij benadrukt dat de douanekoers de Centrale Bank-koers volgt en dat er daarvoor regels zijn vastgesteld. “Iedereen weet dat de Centrale Bank twee groepen kent: de koersen van de contante dollars en de koersen van de girale dollars”, aldus de bewindsman. Hij noemt de redenering c.q. bewering als zou er vanuit de contante dollars gemanipuleerd worden om de douanekoers vast te stellen, een pertinente onjuistheid. “Terwijl men bliksemgoed weet dat de douanekoers vanuit de girale dollars vastgesteld wordt.”

De financiënminister zegt dat de koers van de Centrale Bank ook makkelijk te verifiëren is, aangezien deze drie keer per dag wordt gepubliceerd. Hij merkt ook op dat men moet nagaan wat de definitie van devaluatie is. Hij zegt dat er sprake is van devaluatie bij het ingrijpen van monetaire autoriteiten. Volgens de minister is de koers vanaf juni losgelaten en wordt het door de markt (vraag en aanbod) bepaald. In deze is er absoluut geen sprake van ingrijpen van monetaire autoriteiten, stelt minister Achaibersing. “Dus er kan vanaf we de koers losgelaten hebben geen sprake zijn van devaluatie. Er kan sprake zijn van appreciatie of depreciatie.”

De bewindsman vindt het ook jammer dat personen die volgens beter horen te weten incorrecte stellingen poneren. Hij erkent dat de koers ietwat is gestegen. “Ik heb vanavond overleg met de Centrale Bank hierover om te kijken wat ons te doen staat, maar men weet dat de koers ook door de markt bepaald wordt en wij gaan kijken welke maatregelen genomen moeten worden om de koers te beheersen”, voegt de minister eraan toe. Hij heeft graag dat de juiste informatie wordt verstrekt aan het volk. Het volk mag volgens de bewindsman ervan overtuigd zijn dat er vanuit de regering alles aan gedaan wordt om de prijzen te stabiliseren en de koers stabiel te houden.