De Boodschap
Binnenlandse Zaken

Somohardjo bezoekt meer dan 50 moskeeën in de vastenmaand

In de vastenmaand heeft minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BIZA) meer dan 50 moskeeën bezocht. In zijn Eid boodschap aan de natie accentueerde de bewindsman de multiculturele en religieuze verbondenheid van alle groepen in Suriname. Vooral tegen de achtergrond van het samenvallen van de Ramadan, Pasen en Navrati voor dit jaar, is dit een duidelijk bewijs, dat ondanks de verschillen in overtuiging, het toch mogelijk is om in vrede, harmonie en tolerantie met elkaar samen te leven.

“We beseffen dat dit,” volgens minister Somohardjo, “het daadwerkelijke kapitaal is van ons geliefd Suriname: een uniek bouquet met een verscheidenheid aan bloemen, tussen alle landen van de wereld.” Als minister verantwoordelijk voor alle religiën is het de bedoeling om de verschillende gebedshuizen te bezoeken om de boodschap van samenwerken aan een mooi en welvarend Suriname persoonlijk over te brengen.

Met de versoepeling van de Covid maatregelen is het na twee jaren weer mogelijk dat het Ied ul Fitre middels het gezamenlijk gebed zal worden ingeluid. De Ramadan is voor de moslims de periode om de natuurlijke begeerten van de mens te kunnen beheersen. Het is de maand van geduld, doorzetting, standvastigheid en geestelijke overwinning. Behalve het nalaten van eten en drinken, is het belangrijker dat men ook de gehoorzaamheid aan de Almachtige nastreeft.  Het is in dit kader belangrijk om deze begeerten om te zetten naar het wel en wee van iedereen. “Dit vereist respect voor onszelf en voor alle medeburgers. Dit respect zal leiden tot liefdadigheid, broederschap, naastenliefde en medeleven,” zegt de BIZA-bewindsman. Als het aan hem ligt moet elke Surinamer werken aan een harmonieuze samenleving vrij van haat en afgunst, ongeacht hun godsdienst, cultuur, seksuele oriëntatie of afkomst. “Zodat wij samen kunnen werken aan de opbouw van ons mooi Suriname en daadwerkelijk kunnen genieten van onze overvloedige rijkdommen.”