De Boodschap
Kabinet van de President

SoZaVo ontvangt 45 stuks computerapparatuur

Suriname behoort tot de landen waar de Caribbean Development Bank het Basic Needs Trust Fund (BNTF)-programma uitvoert. Binnen dit programma worden kleine projecten met een grote impact ten behoeve van de gemeenschap uitgevoerd en gefinancierd door de CDB. In dit kader zijn in Suriname momenteel vijf projecten in uitvoering waaronder het Beneficiary Information System (BIS), dat door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wordt uitgevoerd. Hiervoor is een bedrag van 115.000 USD uitgetrokken.

Als onderdeel van het BIS-project heeft het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting op woensdag 12 mei 2021 een 5 laptops en 40 desktops in ontvangst mogen nemen. De apparaten zijn door minister Armand Achaibersing van Financien en Planning overhandigd aan collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het beschikbare budget van het negende BNTF-programma bedraagt voor de huidige fase 836.617 USD, met een overheidsbijdrage van 36.617 USD. Volgens minister Achaibersing worden er voorbereidingen getroffen voor de 10e fase van het BNTF-programma.

De bewindsman noemde de overhandiging van de apparatuur een mijlpaal binnen het BIS-project. De bedoeling is dat het begunstigde ministerie de uitvoering van het project verder gestalte gaat geven. Er zal gewerkt worden naar het digitaliseren van het bestand van het ministerie. “Het doel van het BIS-project is om richting automatisering te gaan”, stelde minister Ramsaran. De apparaten zijn dan ook de eerste stap naar digitalisatie van het bestand van zijn ministerie en de verschillende werkarmen.

Volgens de SoZaVo-bewindsman past het BNTF-programma binnen de taakstelling van zijn departement, als gekeken wordt naar de verschillende doelgroepen waarop het programma zich richt, te weten: mensen met een beperking en zij die financiële of materiële bijstand ontvangen. Samen met het ministerie van Financiën en Planning probeert hij zo snel als mogelijk in te grijpen in de noden en tevens te gaan naar duurzame ontwikkeling. De bewindsman legde in het bijzonder de nadruk op duurzame ontwikkeling van mensen met een beperking.

Naast het BIS-project, zijn de overige projecten die in uitvoering zijn: Renovatie van zes overheidscrèches door het ministerie van SoZaVo voor een bedrag van 180.000 USD; Het Rainwater Harvest, namelijk regenwateropvang voor 57 huishoudens langs de Afobakkaweg. Dit wordt uitgevoerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, waarvoor een bedrag van 197.342 USD is uitgetrokken; From Grassroots to Entepreneur; een project om mensen te stimuleren tot ondernemen. Dit wordt uitgevoerd door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Hiervoor is een bedrag van 90.000 USD gereserveerd. Verder het Micro Entepreneurship for People with Disabilities; een project dat in samenwerking met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) en de stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) wordt uitgevoerd om mensen met een beperking weerbaar te maken en zelfstandig hun inkomen te genereren. Voor dit project is een bedrag van 150.000 USD uitgetrokken.