De Boodschap
Volksgezondheid

Viering Dag van de Verpleging bij het EFS College COVAB

De dag van 12 mei is de Internationale dag van de Verpleging. Deze dag wordt wereldwijd gevierd in verband met de verjaardag van Florence Nightingale (1820 – 1910). Florence Nightingale was een veelzijdige Britse verpleegkundige die vanwege haar inzet voor de gewonden tijdens de Krimoorlog in 1856, bekend is geworden als grondlegger van de moderne verpleegkunde. Het EFS College COVAB, de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en Beoefenaren van Aanverwante Beroepen in Suriname, laat deze bijzondere dag niet onopgemerkt voorbijgaan, want het staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots.

Jaarlijks wordt door de International Council of Nurses (ICN) een thema gekoppeld aan deze bijzondere dag. Het thema van dit jaar luidt Nurses: A Voice to Lead – A vision for future healthcare. Met dit thema: een stem om te leiden – een visie op toekomstige gezondheidszorg’,wordt er gekeken naar de veranderingen en innovaties in de
verpleegkunde en hoe dit uiteindelijk de toekomst van de zorg zal vormen.

Hoe heeft het EFS College COVAB invulling gegeven aan 12 mei 2021, Dag van de Verpleging? De dag startte, met in achtneming van de geldende COVID-19-maatregelen, met het hijsen van de Surinaamse vlag en de vlag van de Verpleging, waarna Angela Wallerlei-Kumbangsila , directeur van het EFS College COVAB, naast een woord van dank aan het verplegend personeel ook een korte inleiding gaf over het thema van het jaar.
Om de toekomstige beroepsbeoefenaars bewust te maken van hun toekomstige rol, werd een online discussie georganiseerd, waarbij studenten met elkaar in discussie gingen over stellingen gekoppeld aan het jaarthema. De dag der verpleging werd afgesloten met de launch van de COVAB Academy, een e-learning platform voor de bij- en nascholing van beroepsbeoefenaars. De officiële handeling voor de launch van de COVAB Academy werd verricht door de voorzitter van het stichtingsbestuur Suze Holband.

Het EFS College COVAB is opgericht op 16 november 1982 en ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid. Zij leidt al jaren zorgverleners op, die op professionele wijze inspelen  en zorg bieden aan de meest complexe zorgvragen.

Momenteel telt het instituut ruim 1500 studenten.