De Boodschap
Kabinet van de President

Sportdag voor kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking en kansarme kinderen van de VSO Ilse Labadieschool, VSO Emmaschool en de SO Maretraite zijn op woensdag 19 oktober aangenaam beziggehouden met leuke sport- en spelactiviteiten. De sportdag wordt sinds 2009 mogelijk gemaakt door de Ilonka Elmont Foundation in samenwerking met Fonds Kind & Handicap.

Doorgaans worden in een jaar, vier sportdagen voor kinderen met een beperking georganiseerd, welke in samenwerking worden gedaan met de verschillende stichtingen en Bureau Speciaal Onderwijs (BSO). Hiervoor worden dan steeds 3 scholen of instellingen uitgenodigd om deel te nemen. Wegens de Covid-19-pandemie heeft de stichting sinds 2020 geen sportactiviteiten kunnen organiseren.

Naast de sportactiviteiten is het de bedoeling om kennis over te dragen aan leden van de stichtingen die zich bezighouden met de kinderen. Sport en beweging is voor deze groep zeer belangrijk, omdat de vaardigheden en motoriek hierdoor worden aangescherpt. “Kinderen en mensen met een beperking mogen niet vergeten worden, ze kunnen en mogen overal bij betrokken worden”, geeft Tirzah Robles de Medina, projectcoördinator Ilonka Elmont Foundation, aan. “Een beperking is geen belemmering”, stelt zij. Dit jaar werd de stichting ook ondersteund door Basic One water, I Print & Design en Caribbean Drive.