De Boodschap
Kabinet van de President

Staatsolie stort ruim US$ 180 miljoen in Staatskas

De Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een winst voor belasting van US$ 213 miljoen. Hiervan is US$ 186 miljoen aan de staatskas overgedragen. De maatschappij heeft op donderdag 05 mei 2022 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op het Kabinet van de president haar jaarverslag aan president Chandrikapersad Santokhi gepresenteerd.

Behalve de zaken die op grond van de statuten behandeld worden, is er ook aandacht besteed aan de thans vigerende ontwikkelingen op het gebied van de Surinaamse natuurlijke hulpbronnen in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van olie en gas, met name de voorname rol, die Staatsolie daarin speelt. In 2021 is het jaarlijkse productiedoel van 6 miljoen vaten Saramacca Crude gehaald. Algemeen directeur Annand Jagesar geeft aan dat ook de Tout Lui Faut-raffinaderij een goede beurt heeft gemaakt met een productie van 3 miljoen vaten aan gasoline en diesel.

De directeur is hoopvol gestemd over het offshore-potentieel van Suriname, die steeds meer de aandacht van de oliewereld trekt. “Met de offshore gaan we 150.000 vaten per dag kunnen produceren”, zeg de directeur. De CEO voegt eraan toe dat de maatschappijen Total SA en Apache Corporation bijna rond zijn om te starten met de productie in blok 58. Dit vergt nog wat tijd, omdat het gaat om een gebied van 120 km buiten de kust in waterdieptes van 1 km. Daarnaast moet er nog 6 km de grond ingeboord worden. De offshore sector biedt volgens directeur Jagesar Suriname veel kansen en is zeer belangrijk voor de toekomst van ons land. De verwachtingen zijn dat Suriname binnenkort net als Guyana ook een olieproducerend land kan worden.

Oliemaatschappijen stoten veel broeikasgassen uit, die schadelijk zijn voor het milieu. De CEO merkt op dat elke oliemaatschappij aan moet werken om bewust om te gaan met het milieu. Ook Staatsolie zal zich ervoor inzetten om Suriname carbon neutraal te maken. Het bedrijf zal proberen de uitstootgassen te verminderen door de operaties efficiënter te maken met behulp van zonne-energie. Opname van de uitgestoten CO2 door mangroveplanten behoort ook tot de mogelijkheden.