De Boodschap
Onderwijs, Wetenschap & Cultuur

Staf MinOWC en onderwijsdeskundige uit Jamaica bespreken onderwijsprofiel kunst en cultuur

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zit midden in de onderwijsvernieuwingen en kan ervaringen van onderwijsdeskundigen die in hun land al hiermee ervaring hebben opgedaan goed gebruiken. Carol Hamilton, onderdirecteur van The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA) in Jamaica, vertoeft hiervoor in Suriname.

De onderdirecteur heeft op maandag 21 februari 2022 een onderhoud gehad met minister Marie Levens en haar staf. Er is van gedachten gewisseld over diverse curricula die worden toegepast op het EMCVPA die eventueel geïmplementeerd kunnen worden binnen het Surinaams onderwijs. Ook werd gesproken over mogelijkheden hoe kunst en cultuur opgenomen kunnen worden binnen het curriculum van het voorgezet onderwijs en hoe die verder zouden kunnen aansluiten op andere niveaus binnen het onderwijs.

Hamilton heeft meer dan 40 jaar ervaring met Visual en Performing arts. Vanwege haar ervaring zal zij de komende dagen voornamelijk besprekingen voeren met de directeur Beroepsonderwijs, mw. Gracia Valies-Ormskirk, de directeur Algemeen Vormend Onderwijs, mw. Sherida Zalman – Bergraaf, de onderdirecteur Ontwikkelingsdienst, mw. Daniela Rosario, dhr. Kurt Nahar en mw. Lalita Adhin van het Directoraat Cultuur. Er zullen ook presentaties worden verzorgd aan de vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs. De bedoeling van de presentaties is om zo meer inzicht te geven over de manier waarop de Visual en Performing arts worden geïmplementeerd.

Hamilton zal verder met de staf van het MinOWC nagaan hoe het curriculum voor het onderwijsprofiel kunst en cultuur het best kan worden ontwikkeld. Daarnaast wordt ook bekeken hoe de invoering het best kan plaatsvinden. Er wordt naar gestreefd om van start te gaan in het schooljaar 2023-2024 in leerjaar 11, maar leerlingen zullen reeds in leerjaar 9 en 10 kennismaken met dit profiel voor een juiste keuze.