De Boodschap
Kabinet van de President

Strengere winkelcontroles in ressort Paramacca

De bestuursdienst van het ressort Paramacca in het district Sipaliwini heeft recentelijk winkelcontroles uitgevoerd in het voornoemde gebied. De inspecties zijn op 18 juni 2022 gedaan in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de Economische Controle Dienst (ECD). Districtscommissaris Osé Jabini wil erop toezien dat er regelmatig controles plaatsvinden. Hij acht dit van belang met het oog op voedselveiligheid en ordehandhaving alsook een correcte naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Bij de recente controles zijn vele zaken aan het licht gekomen. Sommige winkels hadden magazijnen vol vervallen spullen, die ontruimd en vernietigd zijn. Daarnaast bleek dat ondernemers niet over een vergunning beschikken en er alcohol – die op niet-legale wijze het land is binnengehaald – werd verkocht.  Ook werden onhygiënische toestanden door het BOG geconstateerd, waaronder honden en dierlijk afval in de magazijnen. Twee winkels moesten vanwege deze situatie gesloten worden. Opening is pas weer mogelijk nadat zaken in orde zijn gebracht en de boete voldaan is.

“Wij hebben opgemerkt dat er een trend is ontstaan, waarbij grote zaken in de stad hun reeds vervallen en haast vervallen producten transporteren naar hun winkels in het binnenland, dit in de veronderstelling dat er geen winkelcontroles plaatsvinden in het binnenland”, zegt de burgervader. Besloten is om de twee maanden winkelinspecties te doen. Met regelmatige controles en boetes die hiermee gepaard gaan, zal men eerder genoodzaakt zijn zich te houden aan de voorwaarden. “Ik ga erop toezien dat er regelmatig controle wordt uitgevoerd binnen mijn resort, zodat de gezondheid van de mensen gewaarborgd is”, aldus dc Jabini.